Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där...

… med Sten-Gunnar Hedin, som nyligen kommit ut med en bok om Anden tillsammans med den katolske biskopen Anders Arborelius.

Varför har ni skrivit ytterligare en bok tillsammans?
Ä Boken är egentligen en uppföljning av vår första bok, Jesusmanifestet från 2003. Uppföljning i den meningen att den är vårt gemensamma vittnesbörd om den helige Ande.
Ä Vår första bok hade en underrubrik; ”en katolik och pingstvän ger sin gemensamma tros- och kärleksförklaring till Jesus”. En liknande underrubrik skulle vår nya bok egentligen kunna ha.

Hur lika tänker ni om Anden?
Ä De sju kapitel vi skriver har lika många rubriker. Alltifrån Andens verk i skapelsen till Anden i församlingen/kyrkan idag till vår egen personliga erfarenhet. I detta är vi överens, Andens närvaro och vårt absoluta behov av honom. Vi uttrycker samma sak med olika ord och utifrån våra skilda kyrkotraditioner.
Ä Vi ryggar inte tillbaka för att det finns skillnader i traditioner och teologiska tolkningar, men i behovet av Anden i församling och kyrka liksom i samhälle och det enskilda livet är vi helt överens.

Var skiljer ni er åt i synen på Anden?
Ä Min uppfattning är att vi betonar olika saker på olika sätt, jag understryker den personliga erfarenheten av Anden och biskop Anders Arborelius understryker Andens ständiga närvaro i sin församling/kyrkan. Det jag tror är att var och en med olika referenser kommer att läsa boken och göra en hel del aha-upplevelser just därför att vi uttrycker samma erfarenhet med olika ord.

Har ni planer på fler gemensamma böcker?
Ä Vår förhoppning är att vi ”fullbordar” det till en trilogi, att vi också ska skriva om Fadern. Det skulle i så fall bli en katoliks och pingstväns vittnesbörd om vår helige treenige Gud.