Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Carl-Henrik Jaktlund. FOTO: PRIVAT

Carl-Henrik Jaktlund. FOTO: PRIVAT

Hallå där…

… Carl-Henric Jaktlund, som blir ny föreståndare i Pingstförsamlingen i Falköping från och med årsskiftet.

Ska du sluta som nationell ledare för Alpha Sverige nu?
– Nej, jag kommer att dela min arbetstid mellan Alpha Sverige och Pingstförsamlingen i Falköping.
Hur har tankarna kring det gått?
– Jag har under en längre tid känt en ökad längtan efter att i större utsträckning än det ideella tillåter få bygga ett lokalt församlingsarbete utan att för den sakens skull ha känt mig det minsta färdig med det nationella arbetet på Alpha Sverige.
– Det senaste året har vi också på Alpha Sverige vridit och vänt på vår verksamhet och hur vi kan arbeta på bästa sätt i den tid som är vår. Möjligheterna är stora men resurserna för en organisation som Alpha Sverige, som i grunden tror på att ge bort så mycket som möjligt av sitt material, är begränsade. Finns det då ett bättre sätt att fördela de resurserna än att lägga den allra största delen på en heltidsanställd nationell ledare? Den frågan har jag och styrelsen levt med.
– Och parallellt med det väcktes tanken och senare förslaget, i Pingstförsamlingen i Falköping att kalla mig som föreståndare och steg för steg har en möjlig kombination utkristalliserat sig.
Vilka fördelar ser du med ett sådant upplägg?
– Det ger Alpha Sverige chansen att omfördela sina anställningsprocent och lägga över mer på utvecklingsarbetet med webb, film och övrigt material, som det finns stort behov av. Och det ger samtidigt församlingen i Falköping chansen att fördela sina anställningsprocent på lite annat sätt och anställa ytterligare någon pastor som kompletterar mig och övriga teamet där.
– Jag tror på synnerligen goda synergier mellan Alpha Sverige och församlingen, på ett berikande åt båda håll. Så klart kommer det finnas utmaningar, det gör det alltid när man förändrar och skapar något nytt, men jag är övertygad om att denna förändring är till det bästa för Alpha Sverige, så att organisationen kan fullfölja sitt uppdrag att betjäna svensk kristenhet än bättre och att det jag har med mig därifrån i form av bland annat inspiration och material kommer att kunna berika och fördjupa det lokala församlingslivet.
– Jag tror och hoppas på spännande, goda och kreativa tider och känner både tacksamhet och förundran över att få vara med och arbeta och leva på två så spännande fronter.