Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där...

… Johanna Bode, som blir ny verksamhetsledare för Pingst ung.

Vad tänker du om ditt nya uppdrag?
– Att det känns väldigt roligt, spännande och utmanande. Jag känner mig verkligen priviligierad att få gå in i detta och arbeta med de enormt viktiga frågor som Pingst Ung jobbar med. Jag längtar efter att få se en ung
generation som förstår hur älskade de är av Jesus och vilka de är i Honom och att de utifrån det satsar sina liv för Guds rike och för att fler människor ska få lära känna Honom.
– Att få vara med och betjäna och serva människor som arbetar för det i sin vardag ser jag som en stor glädje men också som ett stort ansvar. Men jag är tacksam för alla medarbetare och den duktiga styrelse som finns hos Pingst
Ung och jag tror att vi kommer att kunna göra något riktigt bra tillsammans.
Hur väl känner du till Pingst ungs arbete?
– Jag känner till det väl. Jag har suttit med i styrelsen sedan 2012 och innan dess var jag en del av Pingst Ungs nätverk genom att jag var ungdomspastor. I styrelsen har jag varit vice ordförande under två år och ordförande under det
senaste året.
Vad hoppas du kunna bidra med?
– Jag hoppas att jag ska kunna vara med och bidra till att vi ännu bättre tar till vara på de resurser och duktiga medarbetare som finns runt omkring i församlingarna i vårt land. Jag tror att församlingar och ledare behöver varandra och att Pingst Ung kan vara en mötesplats genom att bygga nätverk och samordna resurser.
– Jag önskar också få vara med och bidra till att Pingst Ung skapar ännu bättre förutsättningar för dem som arbetar med barn och ungdom att göra det Gud lägger på deras hjärtan.
Vad jobbar du med nu och kan du fortsätta med en del av det eftersom den nya tjänsten är på halvtid?
– Just nu studerar jag halvtid på ALT, men tar examen i juni. Jag jobbar även med Bibelskola Väst på halvtid och det kommer jag också att göra fortsättningsvis.