Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där...

Går det att vända den negativa trenden?

Urban Ringbäck, tillträdande föreståndare i Smyrnaförsamlingen i Göteborg
– Ja, det går. Det är klart. Gud har överraskat oss med väckelse förr och vad Guds Ande gör i folksjälen ser vi inte alltid. Men det behövs också, menar jag, ett målmedvetet förnyelsearbete i församlingarna. Jag ser många församlingar som haft modet att göra en om- och nystart, men också att det tar tid innan det får genomslag i statistiken.
Jag tror också att vi behöver plantera nya församlingar och ha en större öppenhet för nybildade församlingar och få inflöde den vägen.

Sören Fjällström, föreståndare i pingstförsamlingen i Lidköping
Naturligtvis kan vi vända trenden. Vi behöver krismedvetenhet och ödmjukhet, men också påminna varandra om att vi tjänar en stor Gud. Bön och arbete är grunden. I Lidköping har alla kyrkorna tillsammans målet att be aktivt för vår stad med omnejd dygnet runt, året runt.
Att utrusta och uppmuntra varje troende till vänskapsevangelisation går hand i hand med bönen. Att i vardagen välsigna vår omgivning, möta behoven och berätta de goda nyheterna är själva basen i väckelsearbetet.
Den lilla gruppen är viktigare än någonsin och ledarträningen likaså. Mötesplatser för sökare kan vi heller inte få för många av. Har vi sedan en varm och välkomnande atmosfär i våra kyrkor kommer människor också till den stora gemenskapen. Att medvetet arbeta på det sättet gör att vi är beredda att möta väckelsen när den “drabbar” oss.

Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingst ffs
– Ja, jag är övertygad om att trenden går att vända. Men det är fråga om ett tålmodigt arbete. Som jag ser det är det i grunden en andlig fråga. Vi måste våga vara trogna uppdraget, våga vara andliga, våga visa våra behov, våga be för varandra, våga vara kristna i vardagen och våga vara kyrka. Annars missar vi tåget.
Det är också viktigt att vi är relevanta, när det gäller inriktning på barn-, ungdoms- och musikarbete till exempel.