Hallå där...

…Johan Lagerbeck , som tillsammans med Karolina Toftegård, är ansvarig för utbildningen som kommer att omfatta tre heldagar på tre olika orter under hösten 2016.

Vad är Pingst Ledare?
– Pingst Ledare är ett nätverk som startade förra våren och som har ett fokus på de ideella ledare som finns i våra församlingar. Målet är att uppmuntra ledarna som troget tjänar i församlingarna men också ge församlingarna verktyg att arbeta med ledarträning på hemmaplan. Nätverket består av digitala nyhetsbrev, diskussionsforum på Facebook samt av regionala ledardagar.
Vad är syftet med ledardagarna?
– Det är att samla dem som brinner för samma sak och få uppmuntran dem och ge inspiration för fortsatt tjänst i den lokala församlingen. Vi vill att dagarna ska få vara en mötesplats där man får dela med sig av erfarenheter men även få nya redskap. Vi hoppas även att dagarna kommer skapa känslan av samhörighet och att vi får tro på att vi tillsammans kan få vara med och göra skillnad i vårt land.
Vad kommer heldagen att innehålla?
– Dagen inleds med lovsång och tillbedjan där Daniel Alm kommer att dela sitt hjärta och sätta riktning för rörelsen. Efter det kommer det att hållas ett ”storforum” där en aktuell fråga interaktivt diskuteras av en panel av pastorer och ledare. Frågan kan till exempel handla om integration, församlingsplantering eller om en sund karismatik. Efter lunch erbjuds ett 20-tal valbara seminarier som generellt hålls av Pingsts olika verksamhetsledare. Samuel Hector talar om musik, Niclas Lindgren om mission, Roger Spjuth om second hand, Kerstin Eriksson om socialt arbete, Ulrik Josefsson om trons försvar vilket riktar sig till evangelister och förkunnare, jag själv kommer att leda Sport for Lifes seminarium. Pingst Ung kommer även att hålla seminarier med fokus på barn- och ungdomsverksamheten samt lyfta frågor kring arbetet för unga vuxna. Dagen avslutas med en sändningsgudstjänst där Tiglet Malkey predikar och vi får dela nattvarden tillsammans.
Varför gör Pingst den här satsningen nu?

– Ledarskapsutveckling är ju någonting som Pingst har arbetat med regelbundet i många år. Pingst Ledare är en fortsättning på det som tidigare hette PLU (Pingst Ledarutveckling) där det förutom regionala dagar var samtal och ledarträning på hemmaplan. Innan dess fanns det något som hette träning för tillväxt, så detta är egentligen inget nytt.

Var och när äger Pingst Ledare rum?
– Det blir tre tillfällen i höst. Den 22 oktober i Umeå, den 12 november i Västerås och den 19 november i Jönköping. Man behöver anmäla sig minst tre veckor före respektive datum, och det kostar 250 kr per deltagare inklusive en lätt lunch. Pingst bjuder dock alla deltagare under 25 år på ledardagen. Programmet börjar kl 10.30 och slutar ca kl 18.00.
Fotnot: För mer information och anmälan, se www.pingst.se/ledare eller kontakta Johan Lagerbeck på johan.lagerbeck@pingst.se