Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där...

…Thomas Ardenfors, som nyligen kommit ut med en bok om att vara jour- och fosterförälder.

Varför har du skrivit boken?
– Det som satte bollen i rullning var två socialsekreterare som hörde mig berätta om vårt engagemang och uppmuntrade mig att skriva ner hur jag upplevt dessa drygt 20 år. Det finns väldigt lite – om ens något – skrivet utifrån
familjehemmets perspektiv om vad uppdraget innebär och de tyckte att fler skulle behöva höra vår berättelse och kanske på det sättet få fler personer att vilja bli familjehem.
– Det finns många barn i Sverige som skulle behöva ett nytt hem för en kortare eller längre tid. Samtidigt är behovet av familjehem mycket större än tillgången. Det vore fantastiskt om boken kunde leda till att fler hushåll öppnades
för utsatta barn i Sverige.
Tycker du att fler familjer borde våga engagera sig för barn på det här viset?
– Både familjer och privatpersoner! Det som behövs är hushåll som kan erbjuda trygghet och omtanke. Min känsla är att det finns mängder av personer i Sverige som någon gång funderat på att bli familjehem, men inte tagit steget att höra av sig till socialtjänsten. Kanske att boken kan vara en hjälp på vägen? Att ringa socialtjänsten i sin kommun och meddela sitt intresse av att bli familjehem förpliktigar inte till någonting, men är det första steg man måste ta och som jag hoppas fler tar.
Är det en uppgift som speciellt passar för kristna familjer?
– Detta är ett uppdrag som passar för alla familjer och privatpersoner som vill göra nytta i samhället på olika sätt. Den sortens människor finns det en hel del av i kyrkor och församlingar i Sverige.
Vad är det bästa med att vara jour-/fosterförälder?
– Det måste nog vara känslan man får uppleva ibland när man ser hur ett barn mår så mycket bättre efter placeringen än innan barnet kom hem till oss. Att man gjort skillnad för en liten utsatt människa.
Vad är det svåraste med att vara jour-/fosterförälder?
– Känslan av otillräcklighet, att man kanske önskat att barnet fått hjälp tidigare och inte minst är det ofta jobbigt när barnet flyttar ifrån oss. De flesta barn fäster man sig enormt mycket till och tomrummet när placeringen är avslutad blir ofta väldigt påtaglig.
Fotnot: Richard Sollenby är anställd av Pingst Socialt för att arbeta med frågor kring familjehem. Han går att nå via mejl richard.sollenby@pingst.se, eller på telefon 0705 15 16 14.