Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där...

… Andreas Thörn, som nyligen doktorerat med en avhandling om självbilden i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Varför valde du att skriva om Filadelfia i Stockholm?
Ä Jag hade skrivit min uppsats i historia om frikyrklig historia och när en doktorandtjänst i urbana studier dök upp kom jag på att jag skulle kunna kombinera det frikyrkliga och staden. Och då låg Filadelfiaförsamlingen i Stockholm nära till hands.
Hur kommer det sig att du fokuserat på församlingens självbild?
Ä Det ligger i tiden att närmare undersöka identitetsperspektivet. Jag tycker också det är väldigt intressant att undersöka hur en grupp ser på sig själv.
Hur har du samlat in ditt material?
Ä Jag har utgått från församlingens egna jubileumsskrifter och analyserat hur de berättar om församlingen och också tittat på förändringar över tid. Man kan se att församlingens egen berättelse i väldigt många år handlar om en växande grupp, som möter motstånd. Det handlar i grunden om en framgångsberättelse.
Ä Församlingen växer med otrolig fart fram till 1940, men även om kurvan bryts där så fortsätter framgångsberättelsen. Först så sent som 1980 ser man en liten omprövning och konstaterande om att församlingen inte alltid växt lika starkt. Jag skulle beskriva det som att församlingens identitet är att vara växande och motarbetad.
Hur har din avhandling tagits emot?
Ä Jag fick ju godkänt i den akademiska världen, annars har jag inte fått så mycket reaktioner än. Avhandlingen är slut i tryckt form, men finns att hämta på Internet. Man kan till exempel hitta den på KB:s Libris-sök.
Ä Jag har jobbat med avhandlingen sedan 2007 med uppehåll för perioder av föräldraledighet, så nu känns det lite konstigt.
Ä Det är väldigt mycket vånda och förväntan innan disputationen, som sen är över på någon timme. Så nu känns det lite tomt.
Har du någon egen koppling till Pingströrelsen?
Ä Nej, inte direkt. Jag är uppvuxen i Missionsförbundet och har som vuxen varit aktiv inom EFK. Men min fru är pingstpastorsbarn och jag har mött mycket pingstvänner och känner till den världen.
Var är du verksam till vardags nu?
Ä Just nu är jag öppen för alla förslag och vikarierar lite som lärare, mest på grundskolan. Det är hård konkurrens om akademiska tjänster, så jag har siktet inställt på att bli gymnasielärare i religion och historia.