Hallå där...

… Andreas Wessman, föreståndare i församlingen Europaporten i Malmö.

Du jobbar i en mångkulturell stad. Hur märks det i din församling?
Ä Vi har många olika språkgrupper som möts varje vecka. Romani, engelska, franska, spanska, filippinska, vietnamesiska är språk som finns representerade med egna samlingar. Därutöver finns många fler nationaliteter med i den svenskspråkiga gudstjänstgemenskapen.
Ä Ungefär hälften av den totala gudstjänstfirande församlingen har ett annat modersmål än svenska.
Hur viktiga är integrationsfrågorna för er i församlingen?
Ä Naturligtvis mycket viktiga. Vi har valt en strategi då vi låter de språkgrupper som vill fira egna gudstjänster. Det ställer höga krav på oss att arbeta med sammanhållningen på andra sätt. Vi har en gemensam gudstjänst i månaden, gemensamma pastorsmöten då vi talar vision och strategi. Målet är ett gemensamt barn- och ungdomsarbete. Vi strävar efter att på sikt ha ett ledarskap som på alla nivåer speglar den församling vi är.
Vad är den största utmaningen i arbetet?
Ä Att skapa en genuin ”vikänsla”. Alla församlingar strävar naturligtvis efter en bra gemenskap. I en så mångfacetterad församling som vår blir den utmaningen ännu större. Det är också en utmaning att skapa personliga möten över gränser. Vi kan ganska lätt forma en formell integration. Individens personliga informella integrationsengagemang är svårare att påverka.
Hur har ni lyckats hittills, tycker du?
Ä Medelbra kanske. Det finns mycket att vara stolt över och som vanligt mycket att arbeta vidare med. Jag är glad över vår generositet gentemot olika språkgrupper i Malmö. Samtidigt önskar jag att integrationen var tydligare
på ledarnivå och att fler medlemmar levde och tänkte integration.
Hur tror du det ser ut om, säg, fem år?
Ä Då har vi en styrelse som på ett bättre sätt speglar vår gudstjänstfirande gemenskap. Likadant med ledningsgrupperna för de olika verksamheterna. Jag hoppas att vi har fler cellgrupper som målmedvetet har arbetat med integrationen.
Har du några råd till andra som jobbar i liknande sammanhang?
Ä Håll ögonen öppna efter människor som öppnar sina hem och skapar nya gränsöverskridande gemenskaper. Bgg relationer och se något positivt i alla kulturkrockar som uppstår. Ha tålamod och inse att du också har fördomar
och gör allt för att bekämpa dem.
Vad tyckte du om nätverksdagen kring integrationsfrågor som hölls tidigare i vår?
Ä Det var mycket uppmuntrande att så många ville komma. Det är ett bevis för att de här frågorna är högaktuella
i våra församlingar. Det fanns ett engagemang som gav mig energi. Det var också viktigt att vi vågade lyfta frågan om
rasism. Tyvärr existerar den i våra församlingar.