Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där...

…Stefan Claar, valberedningens förslag till ny ordförande i styrgrupp Pingst Internationell.

Kan du kort berätta vem du är?
– Jag är född i Glada Hudik i Hälsingland. Började som ungdomspastor 1978 och har varit pastor alltsedan dess. Gift med Lillemor sedan 1978. Vi bor nu i Norrköping som är vår åttonde gemensamma bostadsort. Vi har två barn och tre barnbarn och ett till på gång.
Har du någon personlig erfarenhet av internationellt arbete?
– Genom min tjänst som pastor i olika församlingar har jag blivit engagerad i missionsarbete och har på grund av detta varit i alla världsdelar, tror jag, utom Australien. Som pastor i Linköping på 90-talet var jag ansvarig för det internationella arbetet.
Varför engagerar mission och bistånd dig?
– Det är en förmån att kunna vara med och utföra något av värde och betydelse i en värld som är i obalans. Att inte bara kunna konstatera sakernas tillstånd utan få vara med på ett hörn har betydelse.
Vad hoppas du kunna bidra med som ordförande?
– Jag hoppas att jag som ordförande kan bidra till ett bra och öppet samtalsklimat som är befruktande, konstruktivt och leder framåt.