Hallå där...

… Andréas Andersson, direktor för Sport for Life, som numera är en del av Pingst ung.

Vad betyder det för Sport for Life att vara en del av Pingst ung?
Ä För det första att vi kommit tillbaks till våra rötter, Sport for Life bildades ju från början av två pingstförsamlingar,
men också att vi nu får tillgång till ett nationellt nätverk av församlingar, som i sin tur kan använda sig av vår verktygslåda för idrottsmission.
Hur påverkar det arbetet?
Ä I praktiken påverkas det inte jättemycket. Men Pingst ung kan hjälpa oss att göra det vi redan gör ännu bättre. Och vi får möjligheten att bilda lokala avdelningar av Sport for Life.
Ä Vår ambition är precis som tidigare att hjälpa och utrusta församlingar att nå sina samhällen genom att använda sig av idrott. Pingst ung har ett viktigt kontaktnät, som vi kan använda för att dela med oss av vårt kunnande.
Kommer er lägerverksamhet att fortsätta?
Ä Ja, absolut och vi hoppas på att den ska expandera. Hittills har vi erbjudit läger med ishockey, golf, innebandy och multisport. Till sommaren räknar vi med att också kunna erbjuda fotbolls- och cykelläger. I år anordnar vi också
lärjunga- och ledarskapsträning kombinerat med sportutövande.
Innebär samgåendet att det bara är pingstförsamlingar som ni kan jobba tillsammans med?
Ä Nej, vi kommer att vara en resurs för hela kristenheten också i fortsättningen, men ser förstås att vi har en potential för tillväxt inom Pingströrelsen.
Hur blir det med de anställda?
Ä De fem deltidsanställda, som jobbar på kontoren i Örebro och Jönköping, blir kvar.