Hallå där...

… Niklas Piensoho, som skrivit boken ”Frid i själen”, som kommer ut på Libris förlag i slutet av mars.

Varför har du skrivit boken?
Ä Ibland får man ett tilltal från Gud, där något blir speciellt tydligt. För mig har det blivit tydligt att hela Bibeln är full
av fridsbudskap. Det är också ett oerhört viktigt ämne idag. Många människor tycker att livet är väldigt komplicerat. Vi
omges av ett enormt informationsflöde och ett hårt tryck i arbetslivet och i vardagen. Det finns en stark oro i tiden.
Hur skiljer sig din bok från andra själavårdande böcker?
Ä Det specifika med boken är att den tar sin ansats tydligt både i Bibeln och i samtiden. Den är inte skriven utifrån en
terapeuts perspektiv, utan från en pastors och teologs synvinkel, med biblisk vägledning. Du skriver bland annat om
den goda oron.
Hur kan oro vara av godo?
Ä Oron är en enorm kraft som kan sätta dig i rörelse och skapa positiv förändring. Jag brukar säga att motsatsen till
oro inte är frid utan likgiltighet. Så länge oron inte är så stark att den övergår i ångest, så är den viktig energikälla.
Min tes är att vi kan känna oro och frid samtidigt, det är ingen motsägelse mellan dessa känslor, men det gäller
att vi hittar balansen.
Är tanken att boken ska användas på något speciellt sätt?
Ä Den är skriven så att vem som helst ska kunna läsa och ha glädje av den, men den får gärna användas som underlag för exempelvis gudstjänstserier. Som komplement till boken finns det ett grafiskt material och en kort film. Dessutom kan man ladda ner appen Frid i själen, där det bland annat går att stämma av hur man själv mår, hur staden man bor i mår, samt lägga in böneämnen.
Vad hoppas du att boken ska få för betydelse?
Ä Min önskan är att Bibelns budskap om frid verkligen ska nå fram till människor i dag. Det är summan av evangeliet. Känslan vi har i kroppen är viktig och Jesus sa: ”Var inte rädd.”