Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

HALLÅ DÄR...

… Eva Skog, redaktör för Ibras nya bok FUNNEN AV GUD! – möten som förvandlar liv.

Vilka vänder sig boken till?
Ä Jag är övertygad om att alla kan bli uppmuntrade och fascinerade av att läsa den, det är en riktigt härlig vittnesbördsbok. Sanningen är den att IBRA ser så oerhört mycket hända runt om i världen, och ibland kan det nästan kännas som att det är en hemlighet, eftersom många Ä när de får höra om vad vi gör och vad som händer Ä reagerar med: ”Men varför har ni inte berättat det här?! Det är ju helt fantastiskt!” Så det hoppas vi boken ska kunna bidra till att öka medvetenheten om. Personligen önskar jag också att boken ska fungera som en injektion av tro på Gud i vårt eget land. Det Gud gjort i dessa människors liv vill han göra för oss med!
Hur ska den användas?
Ä Vi kommer framför allt att dela ut den på möten och konferenser. Det är naturligtvis så att vi genom boken hoppas kunna skapa större finansiella resurser för IBRA Medias verksamhet. Det finns stora behov.
Hur många exemplar är den tryckt i?
Ä Vi har tryckt den i 20 000 exemplar, och den är på 128 sidor.
Har det varit svårt att få ihop materialet?
Ä Nej, faktiskt inte. Det är snarare så att vi inte har fått rum för allt. Vi satt på väldigt mycket bra material Ä intervjuer och möten med människor som vi samlat under några års tid Ä och det var så idén föddes från början: Detta är så bra att vi måste samla och erbjuda människor att ta del av det! Boken innehåller 28 berättelser, och det är underbara Ä och många gånger mirakulösa Ä historier om hur enskilda människor kommit till tro på Jesus.
Hur får man tag på boken?
Ä Förutom att vi kommer dela ut den vid möten där vi informerar om IBRA, kan man självklart också höra av sig till oss och få ett exemplar. En anledning till att vi tagit fram boken är att vi hoppas komma i kontakt med människor som ännu inte är regelbundna understödjare till IBRA, men givetvis är också ”gamla” välkomna att höra av sig. Vi önskar förstås att de som tagit emot eller skickat efter boken också ger en gåva till arbetet Ä stor som liten är välkommen.