Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där...

…Jenny Bergh, ledare för den nystartade Ledarskolan med rötter i Norge och med Pingstförsamlingen i Eskilstuna bakom sig.

Varför vill ni utbilda ledare?
Ä Ledarna är avgörande för utvecklingen i en församling. De är nyckelpersoner i att skapa en miljö där människor kan växa. Så länge ledarna inte förstår eller har verktygen för att leda kan ingenting hända. Många ledare har ingen utbildning i ledarskap i dag och då blir de väldigt utsatta.
Ä Det är också viktigt att kunna leda sig själv, annars kan man inte leda andra. Det ställs väldigt stora krav på ledare i dag och jag tror att församlingarna ännu mer behöver inse att man måste sätta av resurser till ledarutbildning.
Vilken typ av ledare behöver svenska pingstförsamlingar i dag?
Ä Ledare, som är sig själva, som arbetar utifrån sina olika förutsättningar och sammanhang och som kan fungera olika i olika situationer. Ibland behöver man vara mer lyssnande och ibland gå före och visa vägen. Vi jobbar med en bred utbildning och med att ge verktyg för att kunna leda där man befinner sig.
Vad är det för sammansättning på de som går på ledarskolan nu?
Ä Det är ett väldigt brett urval människor, från både kristna och profana sammanhang. Ungdoms- och barnpastorer, second hand-föreståndare, församlingsplanterare, företagare, föreståndare, skolansvariga och så vidare.
Hur många deltar?
Ä Vi har ungefär 25Ä30 deltagare under varje modul.
Vad menas med modul?
Ä Det tillfälle, fyra gånger per år, då vi träffas. Den första startade i mitten av förra året och handlade om vision, organisation och strukturer, den andra om förändringsarbete, den tredje om personlig utveckling och den fjärde ska handla om utveckling av nya ledare.
Ä Varje modul består av 12 lektioner fördelade på två dagar fredag-lördag, så att den som är ideell ledare inte ska behöva ta ledigt mer än en dag.
Vad kostar det?
Ä Kostnaden är 1 600 kr per modul om man endast köper enstaka moduler, men blir billigare om man köper hela läsåret på en gång med alla fyra modulerna.
Ä Pingstförsamlingen i Eskilstuna täcker en hel del av kostnaderna, så att det inte ska bli för dyrt för deltagarna.
Vad tycker du om idén med en Pastorsakademi för pingstpastorer?
Ä Jättebra, tycker jag. Den behövs i Pingströrelsen just nu, inte minst för att bygga identitet för pastorerna som
är målgruppen för den.
Du ser den inte som en konkurrent till det du håller på med?
Ä Nej, vi jobbar mycket bredare än med bara pastorer och med att serva församlingar på längre sikt. Däremot
hoppas vi att vi får vara ett gott komplement till pastors akademin.

Fotnot: Mer info om Ledar skolan finns på www.ledarskolan.com