Hallå där...

… Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig för Pingst Nationellt, som under sommaren inbjöd till träffar under Nyhems- och Lapplandsveckorna med ledare för små församlingar.

Hur var samlingarna upplagda?
Ä Vi träffades under ett par timmar vid varje tillfälle. Vid varje träff deltog 15Ä20 personer. Pelle Hörnmark och Peo Larsson och jag var med från Pingst Nationellt och vi lyssnade in deltagarnas berättelser, om både svårigheter och möjligheter. David Johansson från Svenska Evangelistmissionen var också med.
Ä Det var framför allt fråga om nätverkande samlingar.
Hur kom det sig att ni inbjöd till dem?
Ä Liknande träffar har hållits tidigare här på Pingsthuset, men nu flyttade vi ut träffarna, där pastorerna ändå var, så att det skulle bli lättare för dem att delta.
Hur ser ni på framtiden för församlingen med färre än 50 medlemmar?
Ä Det finns mycket man kan göra regionalt för att hjälpa och stötta. Vi tittar till exempel på hur större församlingar kan hjälpa till och kanske hitta vägar till nystart. Ibland kan det också vara nödvändigt att lägga ned.
Ä Jag är verkligen fylld av beundran för de som jobbar i de här små församlingarna. De har ofta stora barnverksamheter och når ut. Jag tycker också det är fantastiskt att små församlingar kan klara av att ha anställda.
Finns det några liknande samlingar planerade?
Ä Nej, inte just nu, men det lär bli fler träffar framöver.