Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där…

… Dan Salomonsson, föreståndare i Pingstkyrkan i Uppsala, som för tredje gången bjuder in till Rådslaget.

Varför vill ni stå värd för Rådslaget ännu en gång?
Ä Redan för ett år sedan när senaste ordinarie Rådslag precis var avslutat inbjöd vi och öppnade möjligheten för ytterligare ett Rådslag i Uppsala.
Ä Vi känner ett ansvar utifrån att vi har lämpliga lokaler och finns mitt i centrum av en stad dit det är lätt att komma. Uppsala är ju en stad där det hålls en mängd konferenser och seminarier.
Ä Det känns naturligt att vi inbjuder vår egen rörelse till konferens i våra lokaler där många andra företag och myndigheter förlägger större konferenser och utbildningsdagar
Vad betyder det för församlingen att det hålls hos er?
Ä Församlingen befinner sig i ett positivt skeende där det är viktigt för oss att betjäna och visa generositet. Det känns som ett stort förtroende i församlingen att vi återigen får stå värdar.
Ä Det är självklart en välsignelse att få ha ”änglar” på besök.
Hur klarar ni av allt det praktiska?
Ä Församlingen har en väl fungerande organisation som träder in i olika sammanhang när vi hyr ut eller har egna större konferenser. När det gäller Rådslaget och Föreståndardagarna är det dock speciellt.
Ä Då är det med en djup känsla av glädje som många tar ledigt från jobb eller ställer tid till förfogande för att få vara en del av det som sker i ”rörelsen”.
Kommer Rådslaget att stanna i Uppsala nu?
Ä Det är inte vår fråga, men vi hoppas att alla känner sig så välkomna att man inte kan låta bli att komma tillbaka.
Ä För oss vore det en förmån att få betjäna pingstförsamlingarna även fortsättningsvis.

FAKTA Årets Rådslag
• Årets Rådslag hålls den 8Ä9 maj i Pingstkyrkan i Uppsala. Kallelse till Rådslaget kommer att skickas ut till församlingarna i slutet av mars.
• I slutet av april kommer detaljprogrammet att gå ut.
• Precis som förra året kommer man att kunna anmäla sig till Rådslaget via www.pingst.se.
• Motionstiden för årets Rådslag gick ut den 13 mars.
• Alla medlemsförsamlingar i Pingst Ä fria församlingar i samverkan har rätt att skicka representanter till Rådslaget. Hur många beror på antalet medlemmar i församlingen.
• Rådslaget gäller både riksföreningen och samfundet.