Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där…

…Emanuel Alenklint, ungdomspastor i Pingstkyrkan Upplands Väsby och projektledare för Konfirmation Volontär, som startade i höst i samarbete med Bilda.

Vad är Konfirmation Volontär?
Ä Det är en konfirmation för elever i årskurs 8 och 9 i Upplands Väsby, med fokus på att hjälpa andra människor och ge en upplevelse för livet. Under året träffas de 23 deltagarna varje onsdag i Pingstkyrkan för undervisning. Vi har besökt Klara Kyrka och fått höra om deras sociala arbete och kommer att åka till Dream Center i USA, samt arbeta i second hand-butiken Skopan. Konfirmanderna engagerar sig också i församlingens julkonsert, där pengar samlas in till Sudan genom PMU InterLifes kampanj Barnens rätt Ä vårt ansvar.
Varför behövs ett år som detta?
Ä Det är ett sätt att göra konfirmationsundervisningen mer spännande, rolig och nyttig. En stor del av den kristna tron handlar om att hjälpa andra människor, så därför är det naturligt att rikta in sig på socialt arbete. Tanken är att när eleverna gått igenom läsåret ska de uppleva att de verkligen betytt något för andra människor.
Är satsningen lyckad så här långt?
Ä Ja, det fungerar bra. Undervåra gruppsamtal om den kristna tron ställer deltagarna allt fler frågor. Det handlar om djupa, genomtänkta och viktiga frågor. Och fler vågar be till Gud högt än tidigare.
Vad kommer att hända på Dream Center i Los Angeles?
Ä Dream Center har ett volontärpaket där man erbjuds möjlighet att hjälpa till i olika delar av deras sociala verksamhet. En del kallas ”Under the bridge” där man med buss ger sig ut och söker upp hemlösa. ”Visit the block” innebär att man knackar dörr och erbjuder människor hjälp exempelvis med att städa och ”Food truck” att man delar ut mat. Man får också bjuda in människor till gudstjänst.
Hur känns det att få jobba med detta?
Ä Min målsättning har ända sedan starten som ungdomspastor varit att arbeta med denna inriktning. Det är ett engagemang som krävt månader av målmedvetet arbete och att för första gången få genomföra Konfirmation Volontär är jättespännande. Jag känner att detta är det viktigaste jag just nu håller på med.
Vad tror du att året kommer att betyda för deltagarna?
Ä Jag hoppas att de ska få en närmare gudsrelation och inblick i församlingslivet. Önskan är att de ska få en positiv bild av kyrkan, få upp ögonen för människor som har det svårt och inse att engagemanget för dem har sin grund i det kristna budskapet.