Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där…

...Lars Anderås, verksamhetsansvarig för Pingst Internationellt, som från och med 1 juli också blir tillförordnad Ibra-chef.

Hur ska du hinna med en arbetsuppgift till?
Ä I början av min anställning tog den diakonala delen väldigt mycket av min tid. Men vi har jobbat hårt på att hitta ett bra ledarskap för PMU InterLife. Niclas Lindgren har gått in som chef och han har en mycket kompetent ledningsgrupp omkring sig som tar ett stort ansvar.
Ä Därför har jag fått tid att ägna mig åt andra delar av vår missionsverksamhet. När Gösta Åkerlund är på väg mot pension kändes det naturligt att gå in och ta ett större ansvar där. Vi får väl sedan se hur långt mitt tillförordnade ledarskap blir och hur den långsiktiga lösningen ser ut.
Vad är det som är så bra med Ibra Media?
Ä Det är det mest effektiva evangelisationsredskap jag känner till. Varje vecka sänds program på över 80 olika språk genom radio, tv, internet och andra medier. Men det som är mest imponerande är inte att man bara sänder ut programmen, utan att man också har gedigna uppföljningssystem på plats för att fånga upp all den respons som blir på programmen. Detta leder i sin tur till att tusentals människor blir frälsta även i områden där vi inte skulle kunna nå människor på andra sätt.
Vad är den största utmaningen för Ibra Media just nu?
Ä Fortfarande är det 1,9 miljarder människor som inte fått evangeliet presenterat för sig. Det är den största utmaningen. Att inte fastna i allt det goda som vi gör i dag, utan att kunna gå vidare in på nya områden.
Vad tror du om framtiden för mediamission?
Ä Den utveckling vi sett i västvärlden är att folk inte söker sig till kyrkan längre. För att nå dem måste vi hitta vägar att komma in i hemmen, eller på platser där människor redan finns. Samma tendens ser vi även på andra håll. Därför är media oslagbart när det gäller att få första kontakterna med människor. Men till det krävs ett genomarbetat program för uppföljning så att man genom personliga kontakter kan föra människor vidare.