Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där…

…Jörgen Gidlund, som slutar som ordförande för Pingststyrelsen i samband med årets Rådslag.

Varför vill du sluta?
Ä Jag har varit ordförande sedan Pingst bildades i september 2005. Det känns som det nu är en lämplig tidpunkt att lämna över till en ny ordförande. Vi har i dag en föreståndare och en direktor som är inne i sina arbeten och det kan ge en smidig övergång.
Har det varit ett betungande uppdrag?
Ä De första åren var jobbiga och mycket tid krävdes av mig. Nu har organisationen funnit sina arbetsformer och
sin struktur så det senaste året har mindre tid krävts av mig som ordförande.
Är det något särskilt du minns från de här åren?
Ä Alla kontakter med människor i vår rörelse, församlingsföreträdare ochpersonal, som brinner av engagemang och entusiasm för sina uppgifter.
Vad har du för råd till kommande ordförande?
Ä Jag föreslår att den nye ordföranden lär sig lyssna och inse att han eller hon inte skall göra jobbet själv.
Vad tror du om framtiden för svensk pingströrelse?
Ä Framtiden för pingströrelsen är en fråga om trohet till vår Herre.