Hallå där…

…med Göran Lennartsson, som på uppdrag av pingstförsamlingen i Uppsala arbetar med ”Mötesplats Jerusalem”.

Vad innebär uppdraget?
Ä Pingstförsamlingen i Uppsala beslutade förra året att skapa en mötesplats i Jerusalem för att judiska ortodoxa rabbiner och karismatiska palestinska kristna ska kunna mötas. Det har nu kommit igång. Jag har fått uppdraget av församlingen att arrangera dessa möten under två år fram över. Fyra gånger per år äger seminarierna rum. Två gånger i Jerusalem och två gånger i Sverige. Nästa gång blir det i Uppsala, i början av juni.
Vilka vänder ni er till?
Ä Bibelsamtalen förs mellan judiska rabbiner och arabiska kristna i Jerusalem. Till de samtalen är vi pingstvänner inbjudna.
Ordnar du Israel-resor också?
Ä I samband med de två samtalsdagarna i Jerusalem, i januari respektive september, arrangerar Mötesplats Jerusalem en veckolång fortbildningskurs för predikanter. Det innebär förutom att delta i dialogen med rabbinerna och palestinierna, dels också att möta olika andliga ledare i Israel och Betlehem. Ett bibeltema knyter samman kursen. I januari följde vi Jesu sista vecka i Jerusalem, från Olivberget till Golgata och den tomma graven. Genom att vandra där Jesus gått, läsa bibelberättelserna där händelserna utspelade sig, och ge tid för samtal berikas den historiska och kulturella förståelsen för Jesus.
Varför är det såspännande med kristendomens judiska rötter?
Ä Jesus var jude. Första församlingen var judisk, så mina andliga rötter som kristen når ner i den judiska myllan och Gamla testamentet. Att sitta tillsammans med judiska rabbiner och läsa Bibeln Ä just nu studerar vi Abraham Ä är otroligt berikande. Att upptäcka vad som skiljer oss åt, men också förenar.
Ä Insikten om att kristendomen genom historien varit antisemitisk är smärtsam. Vi kristna har ofta varit okunniga om judisk tro, och det har lett till missförstånd. Min erfarenhet är att kontakt med judar kan hjälpa oss att råda bot på detta.
Detta uppdrag är på halvtid. Vad ägnar du dig mer åt?
Ä Dels är jag lärare på PTS, Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium, i Nya testamentet, dels föreläser jag i olika sammanhang, både på bibelskolor och i församlingar. Inte minst temahelger med seminarier och predikningar i församlingar på olika platser i landet i olika ämnen, känns mycket meningsfulla. Försöker också hinna med att skriva en del. Just nu arbetar jag med en bok om Josef i Gamla testamentet.