Hallå där…

…Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU Interlife, med ansvar för insamling och kommunikation.

Varför satsar PMU på arbetet med second hand-butiker?
Ä Det första man tänker på är kanske att butikerna ger ekonomiska möjligheter för församlingarna och för
PMU Interlife att gå in i utvecklingsprojekt av olika slag, men också att göra insatser vid katastrofer och
liknande.
Ä Men second hand-butikerna fyller också andra funktioner. Dels så har de på många platser blivit en
naturlig mötesplats för församlingsmedlemmar och människor från närsamhället.
Ä Sen har också många second hand-butiker i samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan blivit en plats för arbetsträning och rehabilitering, där församlingar får chans att vara ett alternativ till en många gånger ganska kall och stressig arbetsmarknad.
Ä Dessutom är det ju miljövänligt att återanvända kläder och prylar.
Hur mycket pengar ger det per år?
Ä Under 2008 fick PMU in cirka 7,4 miljoner kronor från second hand-butikerna.
Vad används de till?
Ä Pengarna används till biståndsinsatser, både till långsiktiga utvecklingsprojekt och till akut nödhjälp.
Ä I alla utvecklingsprojekt krävs en nationell egeninsats på tio procent från den svenska församlingen, men i större projekt, över 500 000, får församlingarna rabatt på egeninsatsen och då kan PMU gå in och betala en del av egeninsatsen.
Ä Detta är också en stor post som de insamlade medlen används till.
Vill ni ha avtal med ännu fler butiker, eller räcker det nu?
Ä Självklart vill vi ha fler butiker som skriver avtal med oss. Behoven är stora. PMU har också under det
senaste året satsat extra på att bli duktiga på att stödja församlingarna och deras second hand-butiker, till
exempel med uppbyggnad av butiken, utbildningar i prissättning och så vidare.
Hur gör man om man vill starta en butik i samarbete med er?
Ä Det bästa är att kontakta Tommy Granberg på PMU i Vårgårda. Han ansvarar för nya butiker och
nya avtal. Sen har vi också två second hand-konsulenter som jobbar över hela landet med att hjälpa till att starta upp butiker. Stefan Lindberg finns i Skellefteå och Daniel Bergh finns i Eskilstuna.
Fotnot: Tommy Granberg nås antingen på e-post tommy.granberg@pmu.se eller på telefon 0322- 668760.