Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där…

… Pergöran Ekeroos, som är projektanställd av Pingst Socialt för att inspirera församlingar för sociala insatser.

Vad kommer du tala om på dina församlingsbesök?
Ä Jag tänker tala lite om varför vi som församlingar bör ta ett steg längre ut i lokalsamhället genom att engagera oss i diakonalt arbete. Det är en väg att beröra vår närmiljö med socialt arbete grundat på Bibelns värderingar. Och ett sätt att visa vår tro i aktivt handlande. Vi kan skapa nya mötesplatser utanför församlingen och göra vår Herre känd i nya miljöer.
Är det sociala arbetet lite försummat i Pingst i dag?
Ä Pingst har en lång tradition av socialt arbete. Redan på 1930-talet bedrev pingstförsamlingarna ett omfattande socialt arbete. 1959 startade LP-stiftelsen sitt arbete. Men samhället har de senaste 100 åren nästan haft monopol på välfärds-
och omsorgsfrågorna. Nu frågar man efter ideella allmännyttiga organisationer i välfärdsarbetet. Det är dags att flytta fram våra positioner.
Är det inte ett stort steg för en församling att ge sig in i ett socialt företagande?
Ä Jo, det kan vara ett stort steg. Regelverket kan vara snårigt. Min uppgift är att vara bollplank för församlingarna och att förmedla hjälp och stöd från Pingst Socialt.
Vad gör du när du inte jobbar för Pingst Socialt?
Ä Då är jag pensionär på Västkusten och aktiv i min hemförsamling i Uddevalla.