Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där…

… Tommy Davidsson, som tidigare i höst fick ta emot årets stipendium från Insamlingsamlingsstiftelsen för Pingstforskning för sin forskarinsats som lyft fram pingstledaren Lewi Pethrus församlingssyn så som den uttryckts i hans skrifter och ledare i tidningen Dagen.

Hur var det att ta emot utmärkelsen?
Ä Det var verkligen en stor glädje. Att få ett sådant erkännande från Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning kändes
mycket speciellt. Att det skedde på Oktoberföreläsningarna, där både gamla och nya vänner deltog, var ytterligare en bonus.
Vad ska du använda prispengarna till?
Ä Om vi får tid och möjlighet så vill jag gärna använda pengarna till en resa med min fru. Utan hennes hjälp hade jag aldrig lyckats bli klar med avhandlingen så det känns rätt att ge något tillbaka för alla hennes uppoffringar.
Din doktorsavhandling handlar om Lewi Pethrus församlingssyn. Hur kommer det sig att du började forska kring detta?
Ä Min första tanke var faktiskt inte att skriva om Lewi Pethrus församlingsyn utan att göra en historisk studie om den svenska pingströrelsens syndaförståelse. Det var min handledare, Allan Anderson, professor vid universitetet i Birmingham, som uppmuntrade mig att forska om Lewi Pethrus eftersom han är generellt okänd i den engelsktalande världen. Eftersom pentekostal församlingsyn var ettde också att det fanns luckor i Pethrus församlingsyn som inte hade belysts tidigare och att debatten kring pentekostal församlingsyn var alltför teologisk och alltför lite historisk.
Vad kan vanliga pingstvänner lära sig av din forskning?
Ä Även om jag enbart belyser Pethrus församlingsyn så tror jag att vanliga pingstvänner kan lära sig att pingströrelsen alltid varit i utveckling och att den anpassat sig till den verklighet den befunnit sig i. Förändring är därför inte något som vi behöver vara rädda för. Min forskning pekar på att Pingströrelsen alltid haft en längtan av att vara en andlig förnyelserörelse. Tappar vi den aspekten så är jag enig med Pethrus att det är problematiskt att kalla oss en Pingströrelse.
Vad är ditt eget förhållande till Pingströrelsen?
Ä Jag är uppvuxen i Katrineholm och har sedan en tidig ålder varit medlem i pingstkyrkan där. 1995 flyttade jag utomlands och har sedan dess varit bosatt i Belgien, USA och nu i Norge.
Ä Från 2003 till 2012 var jag utsänd som missionär till Belgien av min hemförsamling i Katrineholm och ett antal andra medunderhållande församlingar. Min relation till dessa församlingar gjorde att min långa utomlandsvistelse inte helt klippte av min förbindelse till den svenska Pingstörelsen.
Ä Jag hoppas dock att mitt nuvarande jobb som studierektor vi Högskolan för ledarskap och teologi i Oslo kommer att underlätta en bättre kontakt med svensk pingströrelse i framtiden.