Hallå där…

…Eva-Maria Munck, koordinator på Kyrka för Fairtrade.

Hur är intresset för Fairtrade i Pingst?
Ä Jag tror att det ser olika ut lokalt, precis som i andra samfund. En hel del församlingar har säkert druckit
Fairtrade-märkt kaffe och te och uppmärksammat frågorna under lång tid.
Ä Sedan 2010 finns två diplomerade församlingar inom Pingst: Jönköping Pingst och Norrtullkyrkan i Söderhamn. Totalt är 82 församlingar diplomerade i Sverige.
Ä Alla församlingar som uppfyller kriterierna om Fairtrade-märkta produkter, kunskap, opinion, samarbete, information och organisering kan bli en diplomerad Kyrka för Fairtrade.
Ä På nationell nivå finns Pingst/PMU med i Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp sedan 2012.
Varför tror du intresset är så pass lågt?
Ä Jag tror att det framförallt är en informations- och inspirationsfråga. Jag har mycket svårt att tro att det finns ett ointresse för frågorna.
Varför ska församlingar bry sig om sådana här frågor?
Ä Kyrkan är av sin natur världsvid. Det ger oss kunskap och ansvar om våra medmänniskor. När Gud ger oss ansvar vill jag tro att vi även får kraft, mod och kärlek att gå från ord till handling för en rättvisare värld.
Ä Jag tycker att teologen Magnus Malm sammanfattar bra i Ett hjärta större än världen: ”I dagens globaliserade värld kan en rimlig definition av vem min ,nästa, är låta så: varje människa som påverkas av mina val. Vad jag köper, äter, reser med och så vidare har konkret betydelse för människor över hela jorden. Att avskärma kärleken till nästan från dessa sammanhang blir allt mer absurt.”
Vad är fördelen med att bli diplomerad Fairtradeförsamling?
Ä Kyrka för Fairtrades kriterier är ett mycket konkret verktyg att arbeta med rättvis handel för församlingar som antingen har haft ett engagemang under lång tid eller som vill komma i gång med frågorna.

”Fairtrade har ökat våra medlemmars medvetenhet
om att vi även med vår konsumtion kan göra en
missionshandling, vi har nog vidgat begreppet mission. Vi har definitivt fått en ansikte utåt att vi är en kreativ, framåt och väldigt öppen kyrka med stort engagemang för andra.”
Anders Ramstrand, Norrtullkyrkan, Söderhamn