Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där…

… Johannes Widlund, företagsinspiratör på PMU.

Vad innebär ditt uppdrag?
Ä Mitt uppdrag är att möjliggöra för företag att ta ett socialt ansvar och bidra till en bättre värld lika enkelt som man kan göra det som privatperson! Jag ska hitta lösningar och samarbeten där alla vinner, företagen, PMU och projekten
som pengarna/materialet går till.
Varför behöver PMU kontakt med företag?
Ä PMU söker alltid nya vägar att finansiera de projekt som drivs och hjälpa människor ur fattigdom och förtryck. Att arbeta tillsammans med företag känns naturligt, de har en stor och delvis outnyttjad makt att vara en positiv dragkraft i
samhället.
Vilken nytta har företagen av det här?
Ä Gränser suddas ut i dagens samhälle, näringsliv, kommuner och stater och ideella organisationer arbetar mer och mer med samma saker, och landsgränser betyder mindre och mindre när internet blir vardagsmat även i utvecklingsländer. De flesta stora företagen förstår att man behöver uppvisa en värdegrund som efterlevs i praktiken, genom att till
exempel stödja utbildnings-, miljö- och hälsoprojekt både i de länder man har verksamhet, men också i särskilt hårt drabbade områden.
Ä IKEA är en svensk föregångare genom IKEA foundation som skänker oerhörda mängder pengar varje år. Det handlar om att bygga upp ett etiskt kapital, att nå ut med positiv marknadsföring, cementera sina värderingar genom handling och på så vis bli en attraktiv och modern arbetsgivare. Det kan PMU hjälpa till med.
Varifrån kommer ditt engagemang för PMU?
Ä Jag har alltid varit engagerad i min lokala pingstförsamling i Götene och har ett arv och ett hjärta för hjälparbete
genom till exempel min farfar Sven-Inge Nilssons engagemang.
Ä Den första riktiga kontakten med PMU skedde dock när jag anordnade Konsert för Kongo till förmån för utsatta kvinnor i Kongo, ett projekt som kommer fortsätta med ett tiotal konserter nu i sommar runtom i landet. Pengarna
skickades till Panzisjukhuset som delvis finansieras av PMU, så vi började vårt första samarbete då i augusti förra året.