Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hallå där…

… Chatrine Carlson, projektledare för Pingst Ledarutveckling.

Vad handlar Pingst ledarutveckling om?
Ä Det är en tvåårig webb/ distans utbildning på församlingarnas villkor som kommer att varvas med fyra lördagar med föreläsningar, samtal och gemenskap. Församlingar anmäler sig, inte individer, vilket betyder att vi kommer att arbeta integrerat med församlingens pågående ledararbete. Webb-föreläsningarna, med tillhörande frågeställningar, ska man kunna ladda ner och använda i sina befintliga ledarsamlingar i församlingen. Tillgängligheten och ”plug and play”-känslan är viktig.
Ä Det ska inte vara svårt att vara med och det ska inte stjäla mer tid än nödvändigt från familje- och församlingsliv. Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningar för att leda levande, växande, nytänkande, karismatiska, öppna, kärleksfulla församlingar.
Ä Utbildningen kommer att erbjuda de församlingar som så önskar att använda insatsen som motor/katalysator i den egna församlingens utveckling. Man får då mer konkret hjälp med handledning och resurser för församlingsutveckling.

Varför är det viktigt med ledarutveckling?
Ä Att vara ledare i en församling är oerhört utanande och avgörande för församlingens framtid. Det är viktigt att få tränas för den uppgiften och hela tiden få utvecklas vidare tillsammans med sitt lokala ledarteam i församlingen.
Ä Pingst Ledarutveckling vill vara en sådan träning och mötesplats. Världen blir allt mer komplex och då behövs det ledare som vet var de står, är trygga i tron och har brottats med frågorna själva och har redskap för att kunna möta utmaningarna både i församlingen och i samhället. Vi behöver ledare i församlingarna som är varma, trygga och djärva. Jag tror att den härresan på två år kan bidra till det.
Ä Genom kopplingen mellan gemensamma föreläsningar, valbara spår och processer som parallellt pågår i den egna församlingen kombineras teori och praktik. Som ledare behöver vi båda delar. Studier i ledarskap mitt i församlingsmiljön. Kan det bli bättre!

Hur många räknar ni med vill vara med?
Ä Vi tror det finns ett stort intresse och behov hos församlingar, både hos ideella ledare och pastorer, att vara med på denna spännande resa. Antalet är dock inte det viktigaste. Varje församling och individ som anmäler sig är oerhört betydelsefull och kan få betyda mycket i sitt sammanhang.

Vad är din roll i det hela?
Ä I Pingst ledarutveckling finns inspirerande visionärer och kompetenta utbildningsledare, bland andra Pingsts föreståndare Pelle Hörnmark, Ulrik Josefsson, ansvarig för Pingst utbildning och Anders Georgsson som är rektor på June folkhögskola.
Ä Tillsammans utgör vi en ledningsgrupp och min roll som projektledare är att se till att hålla ihop trådarna. Att se till att visionerna blir verklighet och att kraften kommer ner i backen. Jag kommer också att ansvara för ett av de valbara spåren.

Har du slutat som föreståndare i Jönköpings Pingstkyrka nu?

Ä Ja! Den 26 augusti fick jag vara med och avskilja Marcus Ardenfors som ny föreståndare. Det känns jättebra! Jag finns kvar som pastor på 50 procent till och med sista september så vi får lite tid tillsammans för överlämning. Det 23 september är det avtackning efter nästan 18 år som anställd i Pingst Jönköping!