Gunnar Crona ny ordförande för Pingst Utbildning

Vid årets Rådslag valdes Gunnar Crona till ny ordförande för Pingst Utbildning. – Jag är en engagerad person och tycker om att vara med och påverka, säger han.

Gunnar Crona är sedan snart tio år tillbaka verksam som skolchef i Gnosjö kommun. I botten är han högstadie- och gymnasielärare i matte och fysik, men har också verkat som rektor.
Nu är han alltså chef över alla rektorerna i kommunen, från förskola och uppåt. Utöver det är han också kulturchef i kommunen och toppar det med att vara fritidspolitiker i sin hemkommun Värnamo och ordförande i June folkhögskola.
Och sedan Rådslaget är han också ordförande i Pingst Utbildning.
Ä Ja, jag har lovat att ställa upp i ett år, säger han. Jag har svårt att skapa tid för det här uppdraget, men ställer upp under en begränsad tid tills en mer långsiktig lösning kan ordnas.
Men lite spännande ska det allt bli att få vara med och överbrygga arbetet i Pingst Utbildning under ett år, medger han.
Pingst Utbildnings område känner han sig väl förtrogen med eftersom han som ordförande i June folkhögskola (tidigare Viebäcks folkhögskola) också suttit med i Pingstskolestyrelsen.
Ä Den nya organisationen kommer att ge många samordningsvinster, menar han, och tror att hans erfarenheter från den resa Viebäcks folkhögskola gjort med flytt från land till stad är bra erfarenheter att ha med in i arbetet.
Ä Jag hoppas förstås på ännu bättre samordning än tidigare och att våra folkhögskolor ska kunna utvecklas ännu mer. Det är en skolform som ger människor möjligheter att växa.
Han är också glad för att folkhögskolorna är med som motor i ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, och samarbetet kring Pingst Ledarutveckling.
Gunnar Crona har ett par år kvar till pensionen, är gift, har tre barn och fem barnbarn. På den fritid han har vill han förstås gärna tillbringa tid tillsammans med dem.
Dessutom engagerar han sig i församlingen, framför allt i olika servicegrupper och i second hand-arbetet, och så vill han gärna tillbringa lite tid i familjens sommarstuga på Västkusten och på golfbanan.