Gülhan gör program för Kanal Hayat

Kanal Hayats program har betytt oerhört mycket för Gülhan Chindeh från Borås. Nu är hon själv med och gör halvtimmeslånga studioprogram på turkiska för kanalen med inriktning på sydöstra Turkiet. – Vi tar upp olika problem, men också att det finns en lösning, nämligen Jesus, säger hon.

Gülhan har bott i Sverige sen hon var 18 år, men hon föddes i sydöstra Turkiet i en syriansk familj. Sin uppväxt tillbringade hon dock i Istanbul och flyttade sedan som 17-åring till Tyskland med sin familj.
Ä Jag är uppvuxen i en traditionellt kristen familj, berättar hon. Vi bad bara när det var något vi behövde Gud för, så mycket mer var det inte.
I Tyskland var hela familjen med på ett kristet läger, där de tog emot Jesus i sina liv. Men när kärleken förde Gülhan till Sverige kom hon ifrån det levande kristna livet, berättar hon.
Ä Jag hade ingen naturlig kontakt med kristna här, men efter ett tag kom jag i alla fall i kontakt med Pingstkyrkan i Borås, där jag döptes och träffade underbara människor.
Men Gülhan tyckte det var svårt att förstå predikningarna och alla bibliska termer på svenska, så hon drog sig undan kyrkan igen.
Ä Och då blev allt fel, säger hon. Jag blev sjuk och vår ekonomi blev dålig, liksom relationerna med släkt och vänner. Mitt liv var helt upp och ner.
I sin nöd sökte hon sig tillbaka till gemenskapen i kyrkan, men upptäckte att det inte räckte för henne att gå till kyrkan två dagar i veckan. Det var då den kristna tv-kanalen Kanal Hayat kom in i hennes liv.
Ä Jag började titta på programmen dag och natt, berättar hon. Jag älskade Joyce Mayers program, fylldes av Guds ord och kände att jag började förändras inuti och längta efter att själv vara med och tjäna Gud.
Efter ett tag tog hon kontakt med Isik Abla, en turkisk kvinnlig evangelist och tvpersonlighet på kanal Hayat, och berättade om sin längtan.
Ä Och på så vis kom det sig att jag fick börja hjälpa till att läsa bibeltexter i programmen.
Kombinationen av gemenskapen i kyrkan och undervisningen i Guds ord genom tv-programmen på Kanal Hayat förändrade Gülhans liv positivt, säger hon.
Ä Min hälsa blev så mycket bättre och nu när jag verkligen känner att Gud är med mig har jag blivit stark.
Ä Och elva personer i min släkt har kommit till tro, berättar hon glädjestrålande.
Gülhan arbetar som tolk och har många gånger upplevt att Gud kan använda henne också i den rollen.
Programmen, som hon medverkar i, spelades in i en studio i Köpenhamn i början av året, och vänder sig till turkisktalande i Mesopotamien (Sydöstra Turkiet). Det riktar sig inte bara till turkar, utan också till kurder och syrianer i området.
Ä Många unga dör där, inte minst i kampen mot regimen och många familjer mår dåligt, säger Gülhan.
I programmen tar de upp många problematiska frågor, till exempel hedersmord och förlåtelse.
Ä Men även om vi är inriktade på problemen pekar vi alltid på att Jesus är lösningen, säger hon.