Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Gudstjänst till Guds ära

Den här våren har det pågått ett intressant samtal om vad det innebär att fira gudstjänst. Över hela jorden kommer människor samman för att fira att Jesus är uppstånden. Ungefär 1,5 miljarder människor möts varje söndag för att fira gudstjänst, enligt en statistisk beräkning. Varje vecka grundas 3 000 nya kyrkor i världen, och mer än 100 000  söndagar har passerat sedan Jesu död och uppståndelse. Så det är verkligen relevant att ställa frågor om vad det är som bör känneteckna en kristen gudstjänst? Särskilt för oss som lever i ett land där respekten för det heliga avtagit så kraftigt.
I SAMTALET SOM PÅGÅTT har frågan kommit upp om gudstjänsten ska vara orienterad kring Gud eller vara till för sökare? Mitt svar är – naturligtvis både och. Vi vill att gudstjänsten både ska leda människor till tro, och leda människor vidare på trons väg och bygga upp församlingen. Frågan har också dykt upp om hur vi firar gudstjänst. Levande gudstjänstliv ser väldigt olika ut över världen; kulturen och traditionerna skiftar. De gudstjänster jag besökt i Afrika, Asien, USA och Europa har sett olika ut. Alltifrån enkla husförsamlingar och kyrkor som är byggda som lerhyddor, till de mest imponerande katedraler och megakyrkor i världens storstäder. För mig är det just mångfalden som är hemligheten. Att evangeliet faktiskt kan nå alla kulturer och målgrupper. Lösningen för ett levande  udstjänstliv är inte mer likritning, utan just mångfald.
OM VI BACKAR TILL begynnelsen så är gudstjänsten från början en frihetshandling. Syftet med befrielsen från slaveriet i Egypten för Israel, är att fira gudstjänst vid Sinai berg. Och i själva skapelsen så är en dag i veckan avsatt för vila och gudstjänst. En sabbatsrytm som hela tiden påminner om Guds storhet. I Nya testamentet ser vi att gudstjänsten ska firas till Guds ära, med målet att hela världen ska få höra evangeliet. Allt i väntan på Jesu återkomst. Därför är jag väldigt glad att Pingst just nu gjort en riktigt bra skiva med gudstjänstmusik. Det är ett viktigt bidrag till kristenheten
i vårt land.