Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Gudstjänst på riktigt

Yes! (Eller Amen! för en lite frommare ton). Hur som helst var det min reaktion när jag fick en ny skrift från Teologiska nätverket i min hand. Den behandlar Gudstjänsten, ett ämne som sysselsatt mina egna tankar en hel del under senare tid.
Inte för att det direkt är tyst eller saknas åsikter om gudstjänsten. Men alltför ofta handlar det mer om former, uttryckssätt och målgrupper, än om gudstjänstens innersta mål och syfte när debattens vågor väller fram.
Det är ju inte så att det är oviktigt att fundera över, värdera och omvärdera hur vår gudstjänst ser ut. Men när det enbart blir till en fråga om tycke och smak, där ett slags ställningskrig mellan generationer blir följden, är det ju knappast fruktbart. Och när det till slut utmynnar i en situation där musikstilen, med Segertoner som särskiljande symbol, blir huvudsaken, så har ju problematiken förenklats intill banalitet.
INTE HELLER FÅR DET, åtminstone som jag ser det, enbart handla om att fylla lokalerna med en viss typ av besökare. Det är ju för övrigt en ganska enkel operation: Lite kreativa idéer omkring spektakulära, eller populistiska grepp kan ju fixa det omgående. Och ibland kan det också vara helt legitimt när det gäller speciella aktiviteter.
Men när det kommer till formerna och uttryckssätten i själva huvudgudstjänsten, så får de bli viktiga först när vi mäter dem mot gudstjänstens egentliga syfte Ä nämligen att öppna för ett möte med Gud själv. Leder gudstjänstens inramning och utformning fram mot detta eller är det så att den i själva verket ställer sig i vägen? Det är frågan som vi måste våga ställa, mitt bland allt tyckande.
Jag är medveten om att det kan variera, beroende på sammanhang, men samtidigt vill jag gärna tro att en gudstjänst med rätt fokus kan bli till ett gemensamt gudsmöte som överbryggar både generationsklyftor och kulturella gränser.
ELLER OCKSÅ HAR JAG HELT FEL. Kanske måste vi acceptera att vi möter Gud på olika sätt och därför bör fira våra gudstjänster i skilda grupper med skilda uttryck.
Det är där som skriften från Teologiska nätverket kommer in. För den riktar ljuset på gudstjänstens inneboende funktion. Och det är omkring detta som samtalet måste föras. Så varför inte låta den lilla skriften bli utgångspunkt för en serie med undervisning i församlingen, eller utgöra samtalsunderlag i cellgruppen.