Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

GUDS ORD RÄCKER – evangelisk tro kontra romersk-katolsk

Anders Gerdmar/ Livets ord

Det känns som den här boken måste bli skriven, efter händelserna i Livets ords församling i Uppsala, där grundaren och den odiskutable ledaren valde att lämna församlingen och konvertera till katolicismen. Men boken är ingen spektakulär uppgörelse med Ulf Ekman eller någon annan. Författaren har flera personliga erfarenheter som gett honom anledning att grundligt reflektera och undersöka ämnet som formuleras i bokens undertitel.
Han är medlem och verksam i Livets ords församling och det är lätt att tänka att detta är en partsinlaga. Och säkerligen kan många finna anledningar att problematisera de påståenden han kommer med när det gäller den romersk-katolska kyrkans lära. Men boken är också en utmaning för alldeles vanliga medlemmar i ett evangeliskt kristet sammanhang som aldrig haft en tanke på att konvertera eller konfrontera katolicismen. Den ger många tankar på den egna kyrkotraditionen och det eventuellt obibliska tankegods i läran som ärvts ner genom generationslagren. Och Gerdmar är inte heller okritisk, vare sig till den svenskkyrkliga tradition han vuxit upp med eller till den karismatiska väckelsekristendom som han numera räknar sig som en del av.