Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Guds hus i TV8

Är det möjligt för TV-Inter att upprepa Minns du sången-succén? Frågan dyker upp inför ett nytt stort projekt i TV8. –?Vi har fått en oerhört spännande utmaning som vi inte kan säga nej till, säger Daniel Grahn, vd på Swed­media.

TV8 och TV-Inter har träffats ett antal gånger för att komma överens om en helt ny TV-produktion. Ett upprättat avtal gäller åtta 45-minutersprogram som utspelar sig i en församling. Arbetsnamnet är Guds hus.
–?Det handlar om vad som brukar kallas reality-TV. Allt utgår från gudstjänster, men parallellt får vi följa människor i olika skeden av livet, som på olika sätt berörs av kyrkans liv, säger Daniel Grahn.

Människor i vardagen
Han vill att TV-publiken ska få se något mer än de gudstjänster som ofta visas i Sveriges television.
–?Vi vill visa människor i deras vardag. Vanliga svenskar som tar Gud på allvar och lever med det kristna budskapet. Jag önskar att tittare ska förstå att tron är en naturlig tillgång i livet, och inget märkligt påhäng, säger han.
TV8:s chefer har på nära håll deltagit i idéutbytet och planeringen. Nu hoppas båda parter på ett långvarigt samarbete som kan innebära olika typer av produktioner.
Det har varit svårt för TV-Inter att komma in i SVT:s och TV4 tablåer. Trots Minns du sången-succén med miljonpublik.
Förklaringen man fått handlar om att SVT måste vara oberoende. TV-Inter upplevs inte tillräckligt trovärdiga eftersom bolaget i grunden ägs av troende människor i pingströrelsen.
–?När det gäller sånt här är Sverige ett väldigt trångt och litet land, säger Daniel Grahn, man måste väl kunna bedöma kvalitet utan att diskvalificera någon med en kristen övertygelse.

Seriös kanal
TV8-samarbetet kallar han en dröm. Kanalen anses seriös, finns att få hos Viasat, Canal digital, Comhem, Boxer och kan ses av upp emot åtta miljoner svenskar. Ändå är TV-satsningen bara en del av det som planeras. Webbsidor ska locka publiken till fortsatt samtal mellan publik och kyrka. Under pingströrelsens Rådslag i april gick det ut en DVD-skiva som utmanar församlingar att bli partners.
–?Vi önskar att det här inte bara blir TV-Inters angelägenhet och inte bara pingtsrörelsens heller. Vi vill att det ska engagera en bred kristenhet i Sverige, säger Daniel Grahn.
Producent blir Roger Svanell, och han håller just nu på att lägga upp höstens arbete.
Så var det frågan om TV Inter kan upprepa Minns du sången-succén?
–?Bra fråga. Minns du sången var unikt, men vi kanske kan göra ett program som också är unikt, fast på ett annat sätt!