Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Guds gåva till Sverige

Ta emot alla flyktingar som kommer till Sverige som Guds gåva, Gud är allsmäktig och har låtit detta ske i ert land, sa den palestinske pastorn med skärpa till oss. Vi satt 130 pastorer i Jerusalem och tyckte oss höra en profetröst. Veckan efter satt jag med en av våra pastorer som hade samma budskap till mig. ”Pingströrelsen ska bli alla nya svenskars kyrka”, sa han. Samma kväll en ny gäst. En pastor från Västbanken. ”Gud har gett er en stor skörd i ert eget land”, sa han. Återigen samma profetiska ton.
Detta var före Paris och en omtumlande månad av terroristhot som fått en kall isande vind av fruktan att drabba oss.

PERSONLIGEN HAR JAG ändå inte kunnat värja mig från detta stora. Att vi som församlingsrörelse inte behöver drunkna i de svåra politiska besluten om vem som ska vara här eller inte. Vi kan konstatetera att det finns hundratusentals nyanlända människor som behöver kärlek, värme, relationer och goda nyheter om Jesus. De flesta kommer från länder och platser där evangelium om förlåtelse och försoning inte förkunnas.
Fortsätt bygga relationer med nyanlända. Låt det få märkas i församlingens budget, tid, verksamhet och prioriteringar. Vi har ett öppet fönster mot världen just nu. Utanför vår dörr. Vi kan möta dem alla med ett uppriktigt hjärta och ärlighet utan att skämmas för evangeliet. Jag har än en gång tänkt på, mina ibland uttjatade, citat av Frank Bartleman om vad som var främsta kännetecknet i den tidiga Pingströrelsen: ”Det var den heliga kärleken. Vi älskade inte bara varandra, utan vi älskade alla människor, oberoende av hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse. Vi älskade människor därför att de var människor och vi var behärskade av en enda åstundan: att de skulle få del av den välsignelse Gud givit oss.”

MÅNGA FÖRSAMLINGAR HAR ett stort engagemang. Man skickar team till boenden, många öppnar sina lokaler för flyktingar. Andra hyr bussar och skjutsar dem till gudstjänster. Man håller på att trycka upp 100 000 arabiska biblar, nån vill starta en ettårig bibelskola på arabiska för att träna pastorer och evangelister till våra framtida församlingar i Sverige och världen. Hur som helst. Jag kan inte skaka av mig känslan. Att alla dessa nyanlända är Guds gåva till oss. De bör behandlas med den värdighet som följer med Guds gåvor. De är alla en avbild av vår levande Gud och förtjänar trygghet, fred, omsorg och inte minst, kunskap om Jesus Kristus. Förvandlade liv är bästa sättet att bryta meningslöshet och våld.
Till sist några hoppfulla ord av Paulus; ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.”