Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Guds entreprenörer

Under Pingströrelsens första 30 år fanns det gott om utrymme för kallade, drivna kvinnor och män. De bar på en helig kallelse, men hade också en naturlig begåvning att bryta ny mark, att göra det ingen annan gjort tidigare. De var inga äventyrare för sin egen skull, utan var drivna av viljan och längtan att få se Guds Rike utvecklas. Inget offer var för stort, inga berg för höga, inga utmaningar fanns som inte kunde besegras.

FRAMFÖRALLT PLANTERADE de församlingar. På 30 år startade man fler än 500 församlingar. Därefter verkar det som det heliga entreprenörskapet kanaliserades ut i missionen. Efter andra världskriget, och 20 år framåt, såg vi antalet missionärer från pingstförsamlingar öka från drygt 100 till drygt 600 personer. De åkte till länder och platser vi inte kunde stava till. De lämnade allt för att vara med i Guds nybygge på jorden.
På 70- och 80-talet verkar entreprenörerna ha tagit över barn- och ungdomsverksamheten som växte så det knakade.
Entreprenörskap kan, enligt Wikipedia, definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”.
Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas.

JUST NU BEHÖVER VI dem intensivt. Entreprenörerna. De som är beredda att slita för att förändra och hitta nya möjligheter. Vi vill plantera många nya församlingar som når nya människor med evangelium. Vi vill att våra gamla församlingar ska vakna till liv, i en ny helig iver att vinna människor. Vi vill förnya missionsivern och vi behöver utveckla våra gemensamma verksamheter.
Vanliga drag hos entreprenörer är nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande. Ibland tar en ensidig betoning av teamtanken död på detta entreprenörskap.
Det verkar som draget av självständighet är starkt hos många av dem som har förmågan och begåvningen att förändra status quo. Därför är detta också en kulturfråga i Pingst. Att skapa utrymme och möjlighet för individer som vill utmana det befintliga. Att det är tillåtet att sticka ut lite, att ta ut svängarna, att lyckas och att misslyckas.

DAVID, EN PERSON i Bibeln, förändrade historiens utveckling. Folket var pressat och kung Saul var maktlös inför en hånande jätte som gjorde narr både av folket och deras Gud. När David beslutar sig att göra något vill han inte ha någon annans rustning. Han går med de redskap han är van vid, en slunga och några väl utvalda stenar från bäcken. Han rör sig snabbt mot fiendehären och ropar till jätten ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn”. Så slungar han stenen och jätten faller till marken.
Plötsligt får folket nytt mod och ny kraft. De skriker ett segervrål och rusar efter den flyende fiendehären. En bra bild på entreprenörskap. Någon som står upp, gör något och ingjuter mod hos oss andra. Just nu, 2011 i Pingströrelsen i Sverige, behöver vi dem mer än någonsin. Guds entreprenörer, kom igen!