Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Gud räknar med barn och unga

Annica Björk skriver: Jag tror att barnet föds med en öppenhet och mottaglighet för den andliga världen

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervisningsmaterialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu.

Maria och Josef var mycket oroliga då de under tre dagar sökte efter Jesus. Han hade försvunnit när de påbörjat färden hem till Nasaret efter påskfirandet i Jerusalem. Efter mycket letande hittade de tolvåringen mitt bland de skriftlärda i templet, där han lyssnade på de teologiska samtalen, frågade och gav svar.
Jesus var på väg mot den religiösa myndighetsåldern, 13 år, då han själv skulle få ta ansvar för sitt handlande och sitt förhållande till lagen. Under hans uppväxt hade Josef tagit på sig uppgiften att lära honom budorden och berätta de underbara saker som Gud hade gjort för sitt folk i historien. Han förklarade de händelser som låg bakom de stora högtiderna. Vid festerna hörde det till att ett av barnen skulle fråga: Vad betyder detta? Och så fick de än en gång det förklarat för sig.

Troligt att Jesus gick i skola
Det är mycket troligt att Jesus också gick i skola i synagogan tillsammans med de jämnåriga pojkarna. Där var de heliga skrifterna de enda läroböckerna. Det var viktigt att de fick lära sig lagen. De fick inte förbli okunniga om vad det handlade om.
I Bibeln ser vi att Gud räknar med barnen, är mån om deras fostran och undervisning och även använder dem som sina redskap. Gud ser inte bara potentialen hos barnet; vad det en gång kommer att bli. Utan vad det är just nu.
Den unge Samuel fick växa upp i Shilo hos prästen Eli och hjälpa till med tjänsten i Uppenbarelsetältet. Eli var bristfällig på många sätt och tog inte itu med sina egna söners syndiga liv. De fick ändå fortsätta att vara präster.Men Eli ledde Samuel in i uppgifterna och lärde honom att känna igen Guds röst.
När Samuel gång på gång kom och undrade vad Eli ville, förstod Eli att det var Gud som ropade på pojken och ville säga honom något. Det blev inkörsporten till en fortsatt kommunikation mellan Gud och Samuel, se 1 Sam 3.
Den åldersstigne Samuel hade heller inga problem med att smörja en ung David till kung, trots att denne var minstingen hemma och inte riktigt räknades av sina större bröder. Samuel hade själv mött Guds förtroende.
Därför var han öppen för att Gud utvalde David, 1 Sam 16:1–13.

Förvissningen en styrka
Jag var bara elva år när jag först blev klar över att Gud ville ha mig i en förkunnartjänst. Den förvissningen kunde sedan ingen ta ifrån mig. Det var en styrka under uppväxtåren att uppleva att Gud räknade med mig, oavsett vad människor tänkte. Jag är definitivt inte ensam om att bli berörd av Herren i unga år, och jag är övertygad om att Gud kommer fortsätta att tala till barn och ungdomar. De behöver bara lära sig att känna igen Guds röst.
Jesus uppmärksammade barnen och lyfte fram dem som föredömen. När de vuxna lärjungarna funderade på vem av dem som skulle anses vara den störste och mest betydelsefulle, tog Jesus fram ett barn, ställde det bredvid sig, lade armen om det och sa: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.” Luk 9:46–48.
De som vill betyda något i Guds rike ska vara som barnen: ödmjuka. Liksom barnet är helt beroende av vuxnas stöd och hjälp, ska Jesu efterföljare vara medvetna om sitt beroende av Guds nåd och av medmänniskors omsorg. Detta vände upp och ner på begreppen för lärjungarna. De hade helt andra referensramar.

Barn har lätt för att tro
Jag tror att barnet föds med en öppenhet och mottaglighet för den andliga världen. Det har väldigt lätt att tro och har en okomplicerad relation med Gud. Barnahjärtat är lik den goda jord som Jesus talade om i sin liknelse om sådden. Barnet har ännu inte hunnit bli en tilltrampad vägkant, en stengrund eller blivit kvävd av tistlar, Matt 13:3–9, 18–23.
Men den goda jorden behöver en sådd, det glada budskapet, annars hittar ogräsfröna dit så småningom och det blir ett tistelfält. Sådden behöver vattnas och få näring för att det ska bära