Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Gott resultat för Pingst

Pingst – fria församlingar i samverkan redovisar en rörelsevinst på 2,5 miljoner kronor för 2009 och ett förbättrat eget ”eget” kapital på 5,2 miljoner för 2009. När direktor Peo Larsson föredrog årsredovisningen inför Rådslaget gjorde han det med stor tacksamhet både till den ”fantastiska personalen och de fantastiska församlingarna” som bidragit till detta.

Ä Det senaste året har präglats av framtidstro och stort engagemang, summerade han i sin redogörelse.
Han nämde särskilt den stora betydelse det haft att pingstförsamlingarna skänkt sina Dagenaktier till Pingst Ä fria församlingar i samverkan. Det har inneburit en förstärkning av det egna ”egna” kapitalet med 20,5 miljoner, vilket inneburit att det nu hamnat på drygt fem miljoner plus.
– Nu känns den ekonomiska situationen stabil, konstaterade Peo Larsson.
Han redovisade också att de egna insamlade medlen ökat med 3,8 miljoner under 2009. Och att den budgeterade förlusten i rörelseverksamheten på -1,5 miljoner i stället blivit +2,4 miljoner.