Gott år för Pensionsstiftelsen

Förbättrade pensioner, men inga höjda avgifter. Det kan Pensionsstiftelsen erbjuda alla anställda inom pingströrelsen efter ett mycket gott resultat 2006. Vinsten blev hela 17 miljoner kronor.

Pensionsstiftelsen startades 1976 för att garantera anställda i pingstförsamlingar ett bra och tryggt pensionssystem. Redan från början togs beslut om att alla skulle få full pension, även om den inte tjänats in i antal tjänsteår. Detta löstes genom att ta ut en lite högre avgift än man annars skulle behövt.
Detta system har fungerat, och tack vare god förvaltning råder nu balans mellan det egna kapitalet och de löften om pension som utfärdats.