Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Goda ledare är en välsignelse

Nu är Pingst Ledarutveckling över. Under två år har 2 800 ledare varit med i en gemensam resa. När vi presenterade idén, för knappt tre år sedan, var målsättningen att skapa de bästa förutsättningarna att leda levande, växande, nytänkande, karismatiska, öppna, kärleksfulla församlingar. Aldrig kunde vi tro att responsen skulle bli så stor. Vi blev överraskade över hungern och längtan att hitta redskap och förutsättningar för att utvecklas i sitt och församlingens ledarskap.
Dessa två år har påmint oss om kraften i Pingströrelsen och vilka goda förutsättningar våra församlingar har att göra skillnad i människors liv. Insikten att det inte, i första hand, handlar om dogmer och koncept utan om kraften som finns i varje människa har blivit än mer tydlig. Alla de jag träffat har tittat på mig med vänliga, uttrycksfulla ögon och verkligen visat uppriktig vilja och iver för att Guds Rike skall växa och utbredas. Genuint intresserade att göra sitt bästa för sina medmänniskor.
Goda ledare är en välsignelse. Människor som vänt blicken från sig själva för att se andra växa och utvecklas. Vi vet alla att allt ledarskap inte är gott. Utmaningen att hjälpa varandra och våra församlingar att fostra och forma gott ledarskap måste alltid vara en viktig fråga.
Därför startar vi i vår Pingst Ledare. Ett nätverk inom Pingst för alla som arbetar med ledarskap. Pingst Ledare blir en plattform för relationsbygge mellan församlingar, konkreta redskap, bra undervisning och en plats för vägledning, korrigering och uppmuntran. Så om du leder, eller önskar att leda, någon eller något i din församling så anmäl dig till Pingst Ledare när informationen dyker under våren. Du får tillgång till en mängd bra material och blir inbjuden till regionala ledardagar med start hösten 2016.

I DENNA TIDNING KAN du läsa om en mängd bra saker. Inte minst om mission. Du hittar material från en missionsresa med ungdomspastorer som vi genomförde i oktober. Jag hade förmånen att vara med på den resan. Dagarna och nätterna med många timmar i dålig buss på afrikanska vägar dagar var tuffa. Då fanns det någon som fick med oss alla att sjunga eller be. Fyrtiofem graders värme med dålig tillgång till mat och vatten i en afrikansk by utan toaletter eller
bekvämligheter var en utmaning. Plötsligt så såg man nya kvalitéer utkristallisera sig. Några klev fram och höll igång hela gruppen och hjälpte till att fokusera på uppdraget.
Det är dessa människor, ledare, som hjälper oss att gå vidare när det är svårt. Som får oss att lyfta blicken när vi förlorar perspektivet. Som uppmuntrar oss när vi behöver det och som kan ge oss korrigering i tider när vi går vilse. Som hjälper oss hålla fokus på det viktigaste när åsikterna och oväsentligheter kväver oss och hotar den storhet som Gud har lagt i vårt liv.
God jul,