Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

GILEAD VILL NÅ KYRK-OVANA

Varje gudstjänst utvärderas för att inte falla tillbaka i slentrian

Gileadkyrkan i Göteborg vill göra gudstjänster som känns helt moderna. Därför satsar man på avancerad multimedia och driven design. Men målet är enkelt - att se och möta varje människa för att kunna erbjuda evangeliet.

Två pojkar står med fruktfat vid entrén och bjuder på melonskivor.
Ä Varsågod, säger de artigt.
Folk som är på väg in i Gileadkyrkan vidRedbergsplatsen i Göteborg ler och säger tack. De som kommer är i alla åldrar, här samlas barnfamiljer, ungdomar och pensionärer, men det finns också en kulturell blandning, långt ifrån alla har etnisk svensk bakgrund.
På kyrktorget blir det mycket skratt och igenkännanden, men den som är ny behöver inte känna sig utanför. Är man ett okänt ansikte kommer det fram människor som hälsar och tar kontakt på ett naturligt sätt. Gileadkyrkan är byggd 1972, men kyrktorget har ingen likhet med forna tiders dystra kapprum. I stället påminner det om ett kafé i city. Det är en ljus, ren miljö, där bilder och belysning vittnar om att kunniga människor lagt ner mycket tid för att skapa en trevlig atmosfär.
När lovsångsbandet börjar spela drar sig människor in till själva kyrksalen. Bakom bandet projiceras månadens tema För ett högre syfte” på väggen.
Själva bilden är snyggt designad, mil från en enkel Power point-presentation. Så är det genomgående i hela gudstjänsten. Alla bilder och all grafik ser rakt igenom proffsiga ut, som om en driven reklambyrå fått fria händer att göra sitt bästa.
Lovsången fortsätter, snart reser sig alla upp och sjunger med. Musikstilen är modern rock. Det finns en delaktighet i sången, men också något av konsertkänsla. Liksom i en rockkonsert är ljuset dunkelt bland mötesdeltagarna medan strålkastare lyser upp själva scenen.
Föreståndaren Anders Olsson går upp på estraden. Han pratar ledigt, välkomnar och vänder sig tydligt till den som är i Gilead för första gången.
Ä Är du ny här i dag så ska du få en liten gåva, en broschyr om Gilead, och så får du en fikabiljett. Vi hoppas att du stannar.
Han talar om utmaningar i livet, pratar om att Gud vill hjälpa, men inte med ett språk som är internt kyrkligt. Han säger:
Ä Om du är här med utmaningar, som vi brukar kalla böneämnen, så tror vi på bönens förmåga att fylla dig med kraft.

Det märks snart att det är en på många sätt kreativ församling. I de flesta kyrkor har man under söndagsgudstjänsten pålysningar, vilket sällan tillhör höjdpunkterna. I Gilead har man löst det genom att göra ett inspelat nyhetsprogram, Church news, som visas på väggen. Det skulle kunna bli töntigt, men här är det gjort med humor och säker hand.
Inför predikan presenteras pastorn Pontus Tunhaw med en humoristisk film som får folk att skratta och slappna av. Sen predikar han om kallelse, men inte på ett högtravande sätt.
Ä Gud har en tanke för var och en av oss. Så oavsett vilka vi är, om du var önskad eller oönskad när du kom till världen, så finns en som hela tiden haft en plan för dig.
Det är en positiv predikan, som säkert är upplyftande för den med dålig självkänsla. Han betonar också att den bästa platsen att växa in i sin kallelse är i den lokala församlingen.
Ä Guds kallelse kan ta dig var som helst.
Predikan avslutas också med en inbjudan till att bejaka sin kallelse.
Ä Det är Jesus du behöver, inte mer prylar eller äventyr.

En missionär från Kenya, Marie Setterby, är på besök och hennes berättelse blir närmast ett exempel på vad kallelsen kan leda till. Hon arbetar i ett slumområde där barn lever på en sophög med sina föräldrar, och Gilead har stött bygget av en förskola på platsen. En kort film ger ännu mer liv åt berättelsen.
Gudstjänsten är över efter en inbjudan till frälsning och lovsång. När jag går ut till kyrkkaffet är jag förundrad och imponerad. Jag har aldrig besökt någon svensk församling som arbetat så medvetet med multimediateknik eller där gudstjänsten upplevts som så välplanerad. Samtidigt kändes mötet inte kyligt eller manipulerande.
Anders Olsson berättar att församlingen har tre mål med gudstjänsten.
Ä Det första målet är att alla ska känna sig välkomna, sedda och få någon typ av relation till kyrkan. Det andra målet är att tala till människor så att de kan förstå vem Gud är, att Han finns och vill ha en relation till mig. Det tredje målet är att föra till en sådan punkt att människor tar ett beslut, att vilja koppla till någon del av kyrkan eller att vilja ta emot Jesus.
För två år sedan beslöt Gilead att försöka nå hela Göteborg och inte bara en grupp kristna. Gudstjänstens utformning är ett resultat av det beslutet. Att vara en kyrka för de icke kyrkvana kräver dock ständigt nytänkande. För att inte falla in i slentrian utvärderas varje gudstjänst noggrant.
Ä Vi har en vision och värderingar, som att vi ska skapa en välkomnande känsla. Därför går vi igenom allt för att se om det är någonting i gudstjänsten som avviker från våra värderingar.

Anders Olsson betonar att innehållet i undervisningen är bibliskt och traditionellt. Han tycker dock det är viktigt att finna nya uttrycksformer, och i dagens samhälle är bilder och grafik något människor bryr sig väldigt mycket om. Därför satsar församlingen också på att ligga i framkanten där. För att genomföra gudstjänsterna krävs många volontärer. Det är mellan 40 och 50 frivilliga som arbetar med varje söndagsgudstjänst.
Ä För att hålla upp energin i församlingen krävs det att alla delar visionen och att den hålls levande. Vårt mål är ju att skapa en miljö dit man med stolthet kan ta med en kompis, och den bästa motivationen är när någon tar med sig en vän som blir frälst, säger han.
Och det Gilead gör fungerar. I nästan varje gudstjänst är det någon som fattar beslut om att följa Jesus.

Varför går du till gudstjänsten i Gilead?
Titti Forsberg
, arbetsledare på Västtrafik, 49 år
— Det är glada gudstjänster. Predikan och lovsången är underbar, det är mer levande än andra församlingar jag besökt.
Katarina Hansén, pensionär, 71 år
Ä Jag kom hit första gången för åtta år sedan och jag tyckte genast att det fanns en så underbar värme här. Man känner in Guds ande i predikan.
Jörgen Andersson, 43 år, snickare med barnet Jonathan
Ä Framförallt är det att få träffa sina trossyskon. Sen är det bra predikningar också.