Georg Gustafsson föremål för avhandling

Nils-Eje Stävare, lärare på Kaggeholms folkhögskola, lägger just nu sista handen vid en doktorsavhandling om predikanten Georg Gustafsson. Avhandlingen handlar om Georg Gustafssons liv som predikant, församlingsledare och förebedjare.

Nils-Eje Stävares disputation vid Uppsala universitet beräknas ske någon gång på vårkanten nästa år. ?Arbetsnamnet på avhandlingen är: ”Georg Gustafsson – predikant, församlings­ledare och förebedjare. En livsverksbiografi.”
Avhandlingen beskriver hans liv, hans uppväxt, hemförhållanden och hans predikant­tjänst. Särskild tyngpunkt läggs i avhandlingen vid Georg Gustafssons 60-åriga helandetjänst.