Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

GÅRDSTEN

Prisbelönat ungdomsarbete i utsatt stadsdel

I en av Göteborgs utsatta stadsdelar driver Smyrna i Gårdsten ett prisbelönt ungdomsarbete. Hit kommer många muslimer och pastor Lars Svensson kan använda sig av Koranen för att få deras uppmärksamhet. Men fokus ligger på att bygga en kärleksfull gemenskap där grunden är tron på Jesus.

I Gårdsten har mörkret lagt sig. Människor skyndar hemåt från busshållplatsen, några barn är fortfarande kvar ute.
Stadsdelen känns inte speciellt välkomnande denna fredagskväll, men i den lilla blå kyrkan är ljuset tänt. Snart öppnas dörrarna och unga killar börjar komma in medan pastor Lars Svensson och frivilligledarna Joel Parsmo och Ghazal Zekavat förbereder samlingen.
Ä Lars! Lars! ropar någon och vill hälsa.
Ä Vi kan väl ha FIFA-turnering! ropar en annan som vill spela tv-spel.
ETT TIOTAL KILLAR ÄR till slut samlade i kyrksalen för det som kallas Late night i kyrkan. Först blir det tävling, de ska försöka avgöra vilken coladryck som är Coca-Cola och vilken som är en billig kopia. Det blir skratt, men också oro. Många har svårt att sitta ner, vänta på sin tur och följa instruktioner. Lars ger intryck av att vara en mild person, men han får flera gånger säga ifrån ordentligt. Två killar får veta att om de gör något mer bus får de gå hem.
SAMTIDIGT ÄR DET TYDLIGT att de känner stor tillgivenhet till ledarna. Ghazal Zekavat får många kramar. Kevin Zebardust, 14 år, hjälper till att hålla ordning på de yngre.
Ä Jag har gått här sedan sexan. Jag går hit för att det är roligt att vara tillsammans med ledarna och med vännerna. Jag tycker om alla ledarna, de är schyssta, säger han.
Han har inga problem att gå till samlingarna i kyrkan, trots att han inte är kristen.
Ä Jag har respekt för den kristna tron, säger han.
Victor Abanise, som är 12 år, har en pappa som är pastor, trivs också på samlingarna.
Ä Vi gör roliga saker, vi leker med vänner och har det bra med ledarna, säger han.
Klockan nio är det samling. Lars berättar om när han gick i gymnasiet och var intresserad av samma tjej som en kompis, och hur smärtsamt det var när tjejen valde kompisen. Några killar har svårt att vara tysta, men då hyssjar andra som vill höra.
Ä Ibland gör det ont på insidan. Det kan bero på olika saker, för att vi har press på oss, för att vi vill in i förstauppställningen i fotbollslaget. Ibland är det för att någon annan skadat mig, säger Lars.
Ä På grund av det kan man känna sig dålig. Men min kristna tro säger att varje person är älskad av Gud.
SAMLINGEN ÄR ÖVER, det blir tv-spelande. Jag frågar Ghazal Zekavat varför hon offrar fredagskvällen åt att vara i Gårdsten.
Ä När jag gick bibelskola förra året gjorde jag min praktik här i Gårdsten. Efteråt kände jag att jag ville fortsätta, jag var inte klar, säger hon.
Att bli accepterad av de unga killarna tog sin tid, berättar hon, men nu känner hon att de gillar henne och lyssnar till henne som ledare.
Ä Jag älskar barn och ungdomar. Jag vill vara en person som sprider Jesu glädje till människor, säger hon.
LARS HAR HUVUDANSVARET för samlingarna, och han har arbetat i Gårdsten sedan 2000 då Smyrna övertog lokalerna från Saronkyrkan i Göteborg. Detta är nu den enda kyrkan i Gårdsten, och man har inte bara gudstjänster och ungdomssamlingar i kyrkan, man finns också i Gårdstensskolan. Förut hade man också fritidsgårdsverksamhet under torsdagarna, men det tog för mycket kraft.
Ä Vi kände att det var mycket energispill med ungdomsgården. Det var roligt på många sätt, men det blev för mycket. Så visatsade på Late Night med ungdomar som vi byggt relation med under ett antal år. Late Night har en tydligare kristen prägel.
Ä De ska känna sig älskade, sedda och utmanade. Och så ska de ha roligt. Det är ganska allmängiltiga mål. Men utmaningen är ju också att den kristna tron på något sätt ska beröra deras liv.
Eftersom många av killarna har muslimsk bakgrund kräver det nya sätt att kommunicera. Lars är inte rädd för att använda sig av korancitat om Jesus för att fånga deras intresse.
Ä Det får man göra med vishet och förstånd, men det står ganska mycket om Jesus i Koranen, som att han är Messias. Det är ju inte så att vi tar allt från Koranen, vi går över till Bibeln. Vår uppmaning blir att ta Jesus på allvar.
ATT SAMLINGARNA HÅLLS i kyrkan gör det naturligt att prata om tro.
Ä Men måste göra det på ett vist sätt så att vi hittar beröringspunkterna. Vi får goda samtal, men vi hoppas få ännu mer av det, säger han.
Till samlingarna kommer bara killar även om det är öppet för tjejer också. Tjejerna i Gårdsten har ofta inte samma frihet som sina bröder.
Ä Vi har haft speciella tjejträffar, men det är en utmaning att nå tjejer här, säger han.
Lars bor själv i Gårdsten och är uppväxt i Angered, som är stadsdelen intill. Det gör att han är hemma i miljön och trovärdig som pastor.
Ä Det är mycket positivt som händer här ute, men tyvärr är ryktet fortfarande ganska dåligt, säger han.
KYRKANS ARBETE BELÖNADES förra sommaren med årets pionjärpris av Pingst ung. Det är inte bara Lars som är glad för det, även killarna på plats verkar stolta över att ha uppmärksammats.
Ä Det kändes väldig kul att få pris, det kändes som att detta är prioriterat av Pingst, säger han.
Han skulle dock gärna ha fler frivilligledare som hjälpte till att bära verksamheten. Men han är väldigt glad över att gudstjänstgemenskapen i Gårdsten fortsätter att växa. I dag är det närmare 30 personer som samlas till gudstjänst under söndagarna.
Ä Många av familjerna är kristna, men de har kanske inte engagerat sig i Gårdsten tidigare. De kan vara från Libanon, de kan vara assyrier eller från Burundi, säger han.
Att vara församling i Gårdsten innebär utmaningar.
Ä Mångkulturen gör att man måste vara öppen för olika uttryck hos människor, som kanske på ett plan inte är som en själv. Jag tror den största utmaningen är att våga släppa taget och inte ha kontroll över allt. Det viktiga är att möta människor, säger Lars.