Gala för Lettland

#LettLoveRule2014 är ett välgörenhetsprojekt som Kaggeholms folkhögskola gör i samarbete med KonfaSTHLM i Filadelfiakyrkan Stockholm, som mynnar ut i en gala i Filadelfia torsdagen den 3 april.

Syftet med galan är att samla in kläder, leksaker och pengar till etablerade välgörenhetsprojekt i Daugavpils i Lettland, en ort som KonfaSTHLM samarbetat med under ett antal år.
Kaggeholms folkhögskola genomför varje år ett större gemensamt projekt som involverar alla utbildningar på skolan. De senaste åren har det handlat om skolans egen melodifestival, som också livesänts på internet. Syftet har varit att ge eleverna möjlighet att jobba tillsammans ”på riktigt” med en produktion som kräver mycket både bakom och framför kamerorna.
Nu tas detta koncept vidare ytterligare ett steg och satsas i år på #LettLoveRule2014, en satsning som kommer människor i behov av hjälp och stöd till del.
Skolans musiklinje kommer att framföra eget material, och galan direktsänds via Kaggeholms hemsida www.kaggeholm.se Där läggs också information om projektet ut.