Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Fullt blås i Linköping

Årets brasskonferens samlade omkring 50 blåsare, som under en helg spelade och samtalade tillsammans och lät sig inspireras inför framtida brassmusikaktiviteter.

2010 års Brasskonferens inom Pingst hölls i Pingstkyrkan Linköping med Sion Brass som värdorkester. Inbjuden instruktör var Andreas Hanson, flitigt engagerad dirigent i många av landets symfoniorkestrar och med ett förflutet som trumpetare och dirigent inom Frälsningsarmén.
Lördagen ägnades åt repetitioner, årsmöte för PBB (Pingströrelsens Brassband), öppets amtal, konsert med ÖstgötaBrass samt en avslutande festkväll. Under det öppna samtalet var ett av ämnena Hur bibehålla blåsmusikens roll i våra kyrkor.
Samtalet fördes av dirigenten Andreas Hanson och Pingstsmusikkonsulent Peter Stolpestad.
– Att intresset minskar för orkestermusik är inget specifikt för frikyrkan, det är en trend på kulturskolor, musikhögskolor och i alla samfund, förklarade Peter Stolpestad. Det är häftigare för en tonåring att spela tv-spel än att öva klarinett, menade Peter Stolpestad.
Ä Och om man väljer att ägna sig åt musik så är det ballare med pop än med Mozart. Risken finns att kommande generation inte ser skillnad på en bastuba och en flöjt, fortsatte han.
Under samtalet kom några intressanta tankar fram utifrån Andreas Hansons erfarenheter från Frälsningsarmén.
Ä Vi ser samma trend inom Frälsningsarmén som inom Pingst, sa Andreas Hanson. Gemensam fortbildning för musikledare, gemensamma konferenser och gemensamma musikutbildningar kanske vore något.
Ä Det kanske är dags för ett tydligare samarbete mellan samfunden i musikfrågor, sa Peter Stolpestad.
Senare på lördagskvällen gästades konferensen av Östgöta Brass som hade en mycket uppskattad konsert och vid söndagens gudstjänst medverkade samtliga musikanter

Fotnot: Konferensen hålls varje år och det går att läsa mer om den på www.pbb.nu