Fullsatt när Joel Halldorf disputerade

När Joel Halldorf disputerade i ämnet kyrkohistoria vid Uppsala universitet i april var det fullsatt i salen.

Avhandlingens titel är ”Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen”. Predikanten och sångförfattaren Emil Gustafson (1862Ä1900) hörde till dem som formade den svenska frikyrkligheten både under och efter sin levnad. I avhandlingen skildras hans liv och spiritualitet. I fokus står också frågan om väckelserörelsernas relation till moderniteten. Opponent vid disputationen var Runar Eldebo.