Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

FRÅNVARANDE NÄRVARO

Lauren F Winner, Libris

Andliga dagböcker av olika slag ges ut regelbundet. Det här är en sådan, men den är inte särskilt from. Författaren är universitetslärare, samt baptist med judiskt påbrå. Hon har också gått igenom en skilsmässa. Boken är ett urval av anteckningar under den andliga kris som detta utlöste.
Den är rapp på ett amerikanskt sätt, som bitvis närmast påminner om chicklittgenren. Författaren blandar högt och lågt, vardagligt och högtidligt, banalt och akademiskt. En del anteckningar är korta glimtar, andra långa och invecklade. Ibland blir det lite väl tvära kast. Akademikerns förtjusning i grammatiska konstruktioner kan nog höra till det som många
läsare skummar förbi. Fördelen är författarens uppriktighet. Hennes ambition är att beskriva ”mitten”, inte början och inte målet, i den andliga utvecklingen, den stora del av livet som befinner sig någonstans på vägen.
Det är utlämnande, lite rörigt, ofta välformulerat, ibland bitskt. Ibland håller jag inte alls med. Men ibland glimmar det till
av något som är värt att ta med i min egen bearbetning av livet i mitten. Det är gott så.