Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Från modlöshet till hopp

Församlingen i Smålandsstenar tog hjälp av församlingscoach

Pastor och föreståndare sedan åtta år tillbaka sade upp sig, ungdomsledaren hade slutat och ordförandeskapet var vakant sedan flera år. Det var som om luften hade gått ur församlingen. Men Gud visade en helt ny väg framåt.

Det är en solig vårdag när vi träffas i Pingstkyrkan Smålandsstenar – och känslan av en ny vår är påtagligt närvarande också inne i kyrkan. Från mörker till ljus, ja visst kan det vara så i en församlings vardag. Från modlöshet till hopp.
Kicki Spång berättar:
– Vi hade en dröm för församlingen, en längtan. Men i församlingsledningen droppade personer av en efter en, jag var själv en av dem som kände att jag behövde en paus. När vår pastor också sa upp sig kände vi verkligen modlöshet – vad gör vi nu? Det var ingen som orkade ta tag i något.
– Lusten och inspirationen fanns inte längre, fortsätter Bernt Nyman. Modet sjönk. Man måste vara ärlig, det drabbade oss alla. Krafttaget som blev början till en förändring var församlingsdagen i september 2013. Man bjöd in Pelle Hörnmark från Pingst och bad om stöd och råd inför en förändringsprocess. I brevet till Pelle skrev man: ”Vi har ett mycket gott underlag för vårt församlingsarbete! Men vi saknar nog rätt drivkraft, för det blir lätt bara en verksamhet som tröttar ut oss. Hur hittar vi tillbaka till bönen, den Helige Andes kraft och vår Jesuspassion …?”
Uppslutningen till dagen var över förväntan – 75 personer deltog vilket motsvarade ungefär hälften av antalet medlemmar i matrikeln. Och församlingens möte med Pelle satte igång både tankar, känslor och praktisk handling. Drömmar och visioner sattes på pränt och långa listor fästes upp på väggen i bönerummet.
– Det fanns ett liv och en längtan hos oss, så mycket vi ville göra, men ingen tydlig ledare som kunde ta hand om det, säger Kicki.
Då gav Pelle förslaget att koppla in en församlingscoach. Kontakt förmedlades med Magnus Jonegård, pastor med ett förflutet som företagsledare.
– Att få någon som såg på vår församling med helt nya ögon var otroligt värdefullt. Vi fick en fantastisk feedback och uppmuntran både av Pelle och Magnus. Man kände sig så lyft! berättar Bernt.
För trots att ledarskapet i församlingen gick på tomgång fanns det andra tillgångar som blomstrade, till exempel barn- och ungdomsarbetet som fyller kyrkan varje vecka. Barnkören med över 30 år på nacken som samlar 25–45 barn varje fredag, Vips-samlingarna för mellanstadiet som drar 30–60 barn varje fredagskväll, tonårssamlingarna tillsammans med Missionskyrkan som samlar 15–30 ungdomar på fredagarna – och konfirmandgruppen med ett 20-tal deltagare från samhället. Dessutom driver man en förskola i kyrkans lokaler med drygt 30 barn där man får många kontakter med familjer i samhället.
– Det var väldigt värdefullt att få hjälp att lyfta blicken och se vad vi faktiskt har, inte bara vad vi saknar, säger Kicki.
Hon blev ansvarig i projektgruppen som bildades och som sedan träffade Magnus regelbundet under ett års tid, varannan vecka under hösten och med lite längre mellanrum under våren. Processen med att mejsla fram en tydlig vision förankrades stadigt i församlingen och man hjälptes åt att ta fram värderingsord som skulle styra gemenskapen. Varje medlem fick markera vilka ord man tyckte var viktigast. Man satte också ut en låda där medlemmarna fick lämna förslag på namn till församlingsledningen. Mitt emot mig vid
bordet idag sitter ett av bönesvaren  – Annelie Bakker som är församlingens nya ordförande.
– Jag tackade ja till frågan eftersom jag såg att hela församlingen var med på ett fantastiskt sätt, man såg att det fanns folk omkring med vilja och engagemang. Spänningen låg i luften, alla kände att något nytt var på gång, berättar Annelie.
Medlemmar som inte varit aktiva på många år började komma till gudstjänster och uttryckte en längtan efter att engagera sig.
Gemenskapen hamnade i fokus på ett helt nytt sätt. I oktober, ett år efter mötet med Pelle Hörnmark, kunde man konstatera att stabiliteten var återvunnen, det fanns en församlingsledning vid rodret. Dels en styrelse med ansvar för ekonomi och administration, dels ett församlingsråd med den andliga tillväxten som sitt främsta fokus. Och i januari i år anställdes Jonas Wendefors som ny pastor utifrån den profil man utarbetat i projektgruppen, med särskild inriktning på ungdomar och familjer.
– Plötsligt har vi 70–75 personer aktiva i cellgrupper under en vecka och det är ju fantastiskt bra. Nu jobbar vi på att kunna dela en del av grupperna och växa ännu mer, säger Bernt. Och nu börjar det verkliga jobbet.
– Nu ska vi ta oss an visionen bit för bit och se till att det blir ett liv, inte bara fina ord, säger Annelie.