Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Från konsument till producent

För ett tag sen såg jag ett program som visade på liknelser mellan USA och Romarriket. Man hävdade att ett rike består i cirka 250 år eller tio generationer, sedan faller det samman eller upplöses inifrån. Programmet redogjorde sen
för de olika faserna i rikets historia; pionjärernas, erövrarnas, handelns, välståndets, intellektets samt dekadensens tid.
Ett rike slutar alltid i dekadens. I Rom löd parollen ”bröd och skådespel” och man fokuserade på sexuell njutning och mat. I dag har vi i Västvärlden samma fokus på att bli underhållna, vi älskar konsumtion, är besatta av sex samt är överösta av kändiskockar och matlagningsprogram.
Paulus uppmanade sina läsare i Efesos att inte leva som hedningarna som han beskrev i ganska mörka ordalag Ä med tomma tankar, förmörkat förstånd, behärskade av okunnighet, förstockade hjärtan och som utan skam hängav sig till utsvävningar… (Ef 4).
Paulus levde och verkade i den senare delen av Romarriket, vilket var en tid som liknade vår och han beskriver människor utan hopp eller alternativ. Vi befinner oss i dag mitt i en finanskris som få människor riktigt förstår hur den uppkommit och än mindre hur man ska kunna ta sig ur den. I denna situation föds hopplöshet och apati. I denna situation blir skillnaderna mellan fattiga och rika större; några hungrar, andra måste banta, några bor i skjul, andra skryter med sina påkostade hem.
Ekonomiska experter talar om att vägen ut ur krisen handlar om mer konsumtion. Men vid en snabb reflektion förstår nog en normalbegåvad person att jordens resurser inte kommer att räcka till, samt att all denna shopping inte gör oss lyckligare.
Paulus fortsätter lägga ut texten för sina mottagare och brister ut; ”men så är det inte med er”. Alternativet är att leva med och genom Jesus Kristus. I stället för att konsumera kan man producera och i stället för att jaga underhållning kan man själv bli kreativ. Det är lätt att vara eller bli konsument även inom kyrkans väggar.
Paulus uppmanar oss att försöka förstå Herrens vilja och uppfyllas av hans Ande och bli pionjärer! Vi behöver en ny tid av (ett ungt) pionjärskap som vill gå före andra och bygga Guds rike på nya ställen och på nya sätt.