Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Framtidshopp!

Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination
Bortom det man kallar tid och rum,
Detta mål ger mig mod, ger mig kraft, ger mig inspiration

Till att möta åren som jag nu har framför mig

Denna sång av Ingemar Johansson har präglat mitt liv. Genom tonårslivet, i tider av uppbrott, i mörka passager
och i dagar av totalt lyckorus. För mig andas texten framtidstro och hopp. En aning om att
framtiden har börjat och att den ännu återstår! 131 996 ungdomar i Sverige är födda 1990, flertalet av dem
har tagit studenten i vår. Framför dem finns oskrivna, spännande dagar. För några är detta förknippat med osäkerhet och oro.
Funderingarna om arbete, plats på högskolan, lågkonjunktur och klimathot påverkar. Önskar att hoppet kommer dem till mötes, som en gåva.
I samma tid lever Elly, men är född i en helt annan tid. Mötte henne i trapphuset. På sin rullator hade hon en bal med toalettpapper. Elly är ensamboende och 92 år och att köpa 48 rullar vittnar om framtidshopp. Dessutom har hon fått ett färdtjänstintyg för de närmaste tio åren. Men när hon skulle till Jesus
manifestationen tog hon pendeltåget, eftersom det stannar så nära Filadelfiakyrkan.

DET BEHÖVS IBLAND MOD ATT våga tro på framtiden! Vi behöver hjälpa varandra att förhålla oss till det som vi kallar framtiden, att inte bli för fokuserade på den så vi inte lever nu. Hoppet kan väckas i oss, vi kan i livet upptäcka orsak till hopp och det är något helt annat än att själv försöka skapa hopp.
För 90 år sedan hade man mod att starta konferensen som blev Lapplandsveckan, i år är temat Framtidshopp. Med framtideni ryggen är temat på ett av seminarierna. Nyhemskonferensen tar också upp framtidsfrågorna; generationsskiftet i ledarskapet, familjen i framtiden och framtidsutmaningen att det finns två miljarder människor som ännu inte känner Jesus.
Livsmålet, detta osynliga land, som fortfarande bara är en aning i hjärtat kan ge kraft, mod och inspiration att våga fortsätta framåt. När hoppet känns hopplöst, får vi göra som Bibeln beskriver att Abraham gjorde; ”Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde!”