Framtidsbild i fokus för pastorsdagarna

Pingst Pastor i januari utgår från formuleringarna i Pingsts framtidsbild. Första dagen handlar det om Kärleken till Jesus och människor, den andra om att vara En tydlig, respekterad röst och avslutningsdagen om att vara En rörelse som aldrig slutar att växa.

Konferensen hålls liksom tidigare år på hotellet Clarion Sign i centrala Stockholm och inleds på förmiddagen tisdagen den 8 januari.
Efter lunch blir det föreläsningar av Anne Gustavsson om Kristen tro i media och Joel Halldorf om Är Gud på väg tillbaka?
Senare på dagen hålls parallella seminarier med fokus på fördjupning om ämnen som Teologi för mission, Teologi för skapelsen i en tid med klimatutmaningar, Församlingsplantering i Sverige, Pastorns apologetiska ansvar, Goda råd till föreståndare om nästa generation och 10 tankar för utövande av själavård.
På onsdagmorgonen blir det ett samtal kring hur hbtq-frågorna hanteras i pingströrelsen och därefter håller Truls Åkerlund bibelstudium om fenomenet Pingstledarskap. Därefter blir det dags för Andreas Nielsen att tala om Ett ledarskap för framtiden.
Även denna dag blir det seminarier, nu med fokus på konkreta redskap. Ämnen att välja mellan är Ledarskap i funktion, Gudstjänstens återkomst, Hur når, vinner, vårdar, skyddar och lärjungatränar vi muslimer i Sverige och världen?, Global pentekostalism och social impact, Pingst Pastor Senior och Sociala medier.
På onsdagseftermiddagen finns tid avsatt för möten och middag i de processgrupper, som pastorerna i nätverket Pingst Pastor tillhör. På kvällen predikar Glyn Barrett, som är pastor i Audacious Church i Manchester.
Den avslutande dagen inleds av Sophia Barrett, pastor i samma församling. Hon kommer att tala över ämnet Att vinna människor i vår tid och sedan fortsätter Glyn Barrett på samma tema.
Konferensen avslutas med en samling efter torsdagens lunch, då det bland annat blir parentation för hemgångna pastorer och missionärer, samt presentation av nya församlingsplanteringar inom Pingst.