Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Framtiden

Vid vårt senaste Rådslag pratade vi om framtiden för pingstförsamlingarnas gemensamma arbete.
Att nu och då ägna sig åt framtiden är inspirerande och nödvändigt. ”Utan vision blir folket tygellöst”, säger Ordspråksboken.
Det betyder att utan en framtidstanke är det svårt att hitta motivation och styrning i det vi gör i dag, man går lätt vilse.
Det är naturligtvis en mängd saker vi inte kan veta om morgondagen. Sidas överraskande beslut om PMU denna vår är ett sånt exempel. Men Corrie Ten Boom, en ung kvinna och författare som har skrivit om sin familjs motståndskamp under Andra världskriget, skriver i en orolig och utmanande tid att ”man behöver inte vara orolig för en okänd framtid om man har en känd Gud”.
På Rådslaget gjorde vi några enkla värderingsövningar för att lyssna till församlingarnas representanter. Slutsatserna är att församlingarna önskar att Pingst fortsätter vara mer präglat av entreprenörskap än förvaltarskap, att initiativkraften är viktig och att vi har ett stort samhällsengagemang.
Det blev också tydligt att vi aktivt bör arbeta med en kultur som undanröjer hinder för unga och kvinnor att utvecklas. Vår osynliga norm verkar vara begränsande för att nå vår fulla potential som rörelse.

JAG TOG VID RÅDSLAGET tillfället att ge fyra framtidsutmaningar; Stora städer, Onådda folk, Församlingsplantering och Socialt engagemang. Vi skapade vår gemensamma organisation för att nå världen med evangelium i ord och handling. Vi behöver ständigt påminna oss om detta.
Risken är att vi blir alltför inåtvända och fastnar i ändlösa samtal om strukturer och organisation.

VÄRLDEN ÄR I FÖRÄNDRING. Dramatiken i Ukraina, Nordafrika och Syrien, en allt yngre befolkning, stora städer som blir allt större, teknikutveckling som skapar nya möjligheter, en skapelse som håller på att gå sönder, en tilltagande främlingsfientlighet i Europa och en globalisering som kryper allt närmare det lokala.
Nästan hälften av världens folkgrupper har ännu inte nåtts av evangelium, ca 2,7 miljarder av jordens 7 miljarder, och 35 stora folkgrupper (över en miljon) kan inte läsa Bibeln på sitt eget språk. Vi blir ständigt påminda om barnarbetare som lever under slavliknande förhållande, familjer som bor på soptippar och storstädernas växande slum.
Orättvisor, extrem fattigdom, förföljda bröder och systrar. Stora behov som berör oss, stör oss och utmanar oss.

DET ÄR VÄL FÖR DETTA Pingst blev till, eller? Vi fortsätter framtidssamtalet på Nyhem och Lappis, i seminarier och i korvkön.
Trevlig sommar!