Många valde att ta med sig kaffet utomhus i det fina försommarvädret och det blev lite gatufestkänsla utanför kyrkentrén. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Många valde att ta med sig kaffet utomhus i det fina försommarvädret och det blev lite gatufestkänsla utanför kyrkentrén. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Framtiden i fokus på rådslaget

”En rörelse som aldrig slutar att växa”

Årets Rådslag hölls i Citykyrkan i centrala Stockholm. En god bit över 300 personer mötte upp till förhandlingar, gemenskap, gudstjänst, föredragningar och beslut inne i kyrkan medan försommarsolen lyste utanför. Samtidigt hölls Pingst ungs årsstämma.

Liksom förra året fungerade Christina Hellström och Sven Gunnar Hultman som ordförande, respektive vice ordförande, och lotsade lugnt och skickligt genom den digra dagordningen.
När direktor Madeleine Hansson föredrog årsredovisningen var det med positiva besked om en ekonomi i god ordning, med stärkt eget kapital och med ett överskott på 6,8 miljoner.
Valen till styrelser och styrelser skedde i enlighet med valberedningens förslag (se vilka som ingår i Pingsts styrelse på sidan 13).
Vid förra årets Rådslag antogs en framtidsbild för Pingst som sammanfattas så här: ”Bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa.”
Nu var det dags för uppföljning av den. En film, där Daniel Alm presenterar texten i framtidsbilden visades (den har under vintern bland annat funnits att se på Pingsts Facebooksida) och sedan fick Frida Nyberg från Boden och Martin Holmberg från Värnamo ge glimtar av hur de lokalt använt filmen och arbetat med framtidsbilden. Den har hjälpt till att skärpa visionen också lokalt och skapat längtan efter mer bön, konstaterade de bland annat.
Alla de olika verksamhetsområdena fick under Rådslaget presenterasina verksamhetsplaner. Först ut var Pingst att en helt ny folkhögskola, Vinga folkhögskola, startas till hösten.
Pingst ung hade som en del av sin föredragning inbjudit Tim Mokvist, som berättade om hur en kristen kompis återkommande inbjudningar till kyrkan ledde till att han vågade sig till Filadelfia i Stockholm och fick ett helt
förvandlat liv och med ens fick föredragningen en väckelseton över sig.

Vid förra Rådslaget presenterades en utredning om Pingst och mediefrågor, och i uppföljningen av den kunde Daniel Alm bland annat informera om att en informations- och kommunikationschef för Pingst är på gång och att kontakter med bokförlaget Libris tagits om hur de ser på framtida bokutgivning i frågor, där de teologiska slutsatserna kan skiljas åt. Detta apropå böckerna kring kristen tro och utlevd homosexualitet, som kom ut i vintras.
Under medieutredningsuppföljningen presenterades även ett filmkoncept kallat Min Söndag, ett verktyg som församlingar kan använda för att på ett enkelt sätt lyfta fram enskilda människors vittnesbörd.
– Det är ett erbjudande, ett sätt att presentera ett modernt vittnesbörd och koppla ihop det med söndagen, sa Anders Wisth, som jobbat fram konceptet och även är ansvarig för sajten lifely.se, som också direktsände fredagskvällens rådslagsgudstjänstöver webben.
Då predikade Daniel Alm och talade om att det finns MER att uppleva och MER att vitalisera. Predikan går att se i efterhand på lifely.se.– Vår rörelse är född i törst och längtan efter MER i Kristus. Vi kan inte vara nöjda och loja och hålla på våra resurser.
I en alltmer individualiserad tid behövs en kristen rörelse, som inte prioriterar sina egna behov, utan som förstår att kyrkan existerar för världens skull. Med de frihet och privilegier vi har i Sverige följer ansvar, menade han.
– Bibelns frihet handlar om att tjäna, och det är det Anden manar oss till.

På lördagen ägnades tid åt samtal kring det som nu benämns Församlingsrörelsen Pingst (tidigare kallat pingstipedia).
Det handlar primärt om vad församlingarna kan bidra med till det gemensamma och vad de önskar stöd och hjälp med från det centrala, och hur detta kan bli känt och tillgängligt; allt med det överordnade målet att se framtidsbilden
förverkligas.
Det kommer att innebära en ännu tydligare överlåtelse till engagemang och förbön i det rörelsegemensamma, att ställa sina spetskompetenser till förfogande, och att bidra till mediacenter, resursbank och kontaktgrupper och att Pingst tar tekniska verktyg som möjliggör detta.
Rådslaget fattade ett inriktningsbeslut om att en start för detta ska ske i och med nästa års rådslag.
Under lördagen fick deltagarna också verksamhetsplanerna för PMU, IBRA, Pingst Församling och LP föredragna och beslut togs om att anta dem. Pingsts valsatsning presenterades också (läs mer om den på sidan 5).
Innan rådslaget förklarades avslutat togs beslut om att nästa rådslag ska hållas den 17–18 maj 2019.

image description
Direktsänd gudstjänst

Lifely.se direktsände fredagskvällens gudstjänst, och fanns också med för att presentera programkonceptet MIn Söndag. FOTO. SANDRA LAGESTRÅ

image description
Lovsång

Lovsång under fredagskvällens gudstjänst, där Daniel Alm predikade om att det finns MER att både ge och få. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Ny rektor

Ulrik Josefsson, verksamhetsledare för PIngst Utbildning, presenterar Miriam Ås, som blir rektor för den nya folkhögskolan Vinga i Göteborg. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Bön

Bön för Sverige och framtiden i små grupper. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Mötesledare

Camilla Brolin, pastor och föreståndare i pingstförsamlingen i Söderhamn, var mötesledare under fredagskvällens gudstjänst, som gick att följa direkt på lifely.se FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Presidium

Sven-Gunnar Hultman och Christina Hellström var vice ordförande respektive ordförande för årets Rådslag. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

image description
Uppföljning

Flera av punkterna på årets dagordning handlade om uppföljning av framtidsbilden, som antogs vid förra årets Rådslag, och om medieutredningen. Daniel Alm var föredragande i dessa ärenden. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ